Pojazd zastępczy « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Pojazd zastępczy

Uwzględniając oczekiwania poszkodowanych, RESO Europa Service rozpoczęła budowę sieci wypożyczalni samochodów oraz warsztatów naprawczych, w celu zapewnienia klientom możliwości skorzystania z usług najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkód zgłoszonych z OC ppm sprawcy.

Współpracujący z RESO partnerzy z obszaru wynajmu pojazdów zastępczych to ogólnopolskie renomowane wypożyczalnie, działające na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz wielkopolskiego.

Poszkodowany jest informowany automatycznie o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy jego samochód posiada uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne poruszanie. W tym samym dniu poszkodowany otrzymuje niezbędne warunki wynajmu auta oraz kontakt do wybranej firmy posiadającej swój punkt na terenie miejsca zamieszkania poszkodowanego.

Nasi Partnerzy gwarantują wysoki standard obsługi oraz nienaganny stan wynajmowanych pojazdów. Firmy te dysponują punktami obsługi zlokalizowanymi na terenie całego kraju oraz zapewniają bezgotówkową formę rozliczenia usługi najmu.

Ogólne zasady dotyczące najmu pojazdów zastępczych

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC ppm sprawcy szkody może nastąpić, gdy z powodu szkody Poszkodowany nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby szkody nie wyrządzono. W przypadku, gdy Poszkodowany wystąpi z roszczeniem związanym z wynajęciem pojazdu zastępczego, roszczenie takie jest rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do okoliczności danej sprawy, rodzaju szkody, tj. częściowa lub całkowita oraz toku likwidacji szkody. Wydatki poniesione na najem powinny być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Poszkodowany może wynająć pojazd o zasadniczo podobnej klasie, co pojazd uszkodzony, według cen obowiązujących na danym rynku lokalnym. Zwrot kosztów najmu może mieć miejsce tylko w sytuacji, w której zaspokojenie potrzeb życiowych i konsumpcyjnych Poszkodowanego nie mogło nastąpić w inny racjonalny sposób niż przez najem pojazdu zastępczego.

Czas najmu może obejmować:

– w przypadku szkody częściowej: czas naprawy uszkodzonego pojazdu,

– w przypadku szkody całkowitej: czas niezbędny do zakupu innego pojazdu.

W celu ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • umowę, na podstawie której poszkodowany użytkuje pojazd zastępczy,
 • protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu zastępczego (jeśli był sporządzany) z zaznaczeniem jaki był jego przebieg w chwili wydania pojazdu, a jaki w chwili zdania pojazdu,
 • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu zastępczego,
 • oryginał umowy cesji wierzytelności bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli taką umowę zawarto),
 • oryginał rachunku lub faktury za wynajem pojazdu zastępczego,
 • oświadczenia, czy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy udokumentować, że wszystkie pozostałe pojazdy były użytkowane i nie było możliwości korzystania z nich w trakcie naprawy uszkodzonego pojazdu).