Spotkanie Rady Agentów RESO « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Spotkanie Rady Agentów RESO

W dniach 5-8 września 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Agentów RESO. Tym razem pośrednicy ubezpieczeniowi z sieci sprzedaży RESO spotkali się w Radymnie pod Przemyślem w województwie podkarpackim. Na spotkaniu poruszono wiele tematów dotyczących funkcjonowania RESO Europa Service oraz współpracy spółki z pośrednikami ubezpieczeniowymi.

Rada Agentów RESO to organ składający się z kilkunastu najaktywniejszych agentów ubezpieczeniowych RESO Europa Service, którego główną działalnością jest doradztwo spółce i reprezentowanie sieci sprzedaży w spotkaniach pomiędzy agentami a pracownikami spółki.

Tematy omawiane przez Radę

Celem działalności Rady Agentów jest zwiększenie i utrzymanie odpowiedniego poziomu komunikacji na linii Agenci RESO – pracownicy spółki, a także bieżący obieg informacji dotyczących przebiegu współpracy, spraw organizacyjnych oraz omówienie ewentualnych nieprawidłowości. Ponadto na spotkaniach Rady konsultowane są wdrażane nowości w zakresie implementacji nowych przepisów prawa w procesie sprzedaży ubezpieczeń, zmiany obowiązujących procedur i procesów, a także kwestie związane z rozwojem Panelu Agenta (systemu sprzedaży ubezpieczeń RESO).

Realizacja pomysłów Rady

Biorący udział w dyskusji Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service, podsumował pomysły Rady Agentów z poprzedniego spotkania. Część z nich została już zrealizowana, a prace nad niektórymi wciąż trwają.

– Spotkanie Rady Agentów było jak zwykle bardzo owocne. Poruszyliśmy wiele tematów. Wsłuchujemy się w to, co mówią nasi agenci. Świadczy o tym wskaźnik zgłoszonych przez Radę spraw, które już wdrożyliśmy lub jesteśmy na etapie wdrażania  – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service.

Wskaźnik propozycji zgłoszonych przez członków Rady, którymi zajęła się suwalska spółka, wynosi obecnie 82%.