RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
RESO Mecenasem „Bajki”

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi w Suwałkach dołączyła do grona partnerów RESO Europa Service. W dniu 23 stycznia 2018 r. suwalska spółka zawarła porozumienie ze Szkołą, stając się jej Mecenasem. Dokument podpisali Urszula Duda, dyrektor Szkoły oraz Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO.

Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „Bajka” z oddziałami przedszkolnymi funkcjonuje w Suwałkach od 8 lat, a jej organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów w Suwałkach. W 2013 r. Stowarzyszenie otworzyło Niepubliczne Terapeutyczne Gimnazjum „Prolog”. Nauka w obu placówkach jest bezpłatna i przeznaczona dla dzieci z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Rozpoczynając działalność, „Bajka” miała 4 uczniów. Obecnie regularnie na zajęcia uczęszcza ponad 60 uczniów, a wśród nich są osoby dowożone z sąsiednich miast oddalonych od Suwałk nawet o 40 km.

Działalność szkoły opiera się na edukacji oraz terapii dzieci i młodzieży, a także ich rodzin. Oprócz standardowych zajęć edukacyjnych realizowane są również indywidualne terapie, takie jak logopedia, logorytmika, integracja sensoryczna, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, nauka pływania czy trening umiejętności społecznych, które mają na celu usamodzielnianie młodych ludzi oraz grupa wsparcia dla rodziców podopiecznych.

Zależy nam, aby nasi uczniowie odnaleźli się w społeczeństwie, mogli pracować oraz czuli się ważni i potrzebni – powiedziała Urszula Duda, dyrektor Szkoły.

Stowarzyszenie oraz prowadzone przez nie szkoły mają kolejny ambitny cel, którym jest stworzenie szkoły branżowej dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym i porozumiewaniu się z innymi ludźmi, udział osób z autyzmem w życiu społecznym kończy się często z chwilą ukończenia szkoły. Zdani na siebie, nie radzą sobie na rynku pracy. Należy podkreślić, że dorosłe osoby z autyzmem mogą i chcą pracować. A jeśli otrzymają odpowiednią pomoc, mają szansę dobrze i samodzielnie żyć - tłumaczy Duda.

„Bajka” już wynajęła w Suwałkach budynek, w którym będzie tworzyć taką placówkę. Nieruchomość wymaga jednak kapitalnego remontu i przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Wspieramy pomysł utworzenia szkoły branżowej i chcemy dołożyć swoją cegiełkę do remontu budynku, doceniamy również dotychczasową działalność „Bajki”. Szkoła próbuje stworzyć jak najlepsze warunki do startu w dorosłe życie dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, co jest godne najwyższej pochwały – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service.

Suwalska spółka we wtorek zawarła porozumienie ze Szkołą, stając się jej Mecenasem.

Jest to najważniejsza umowa, jaką kiedykolwiek podpisałam, ponieważ jest docenieniem tego, co robimy dla osób z niepełnosprawnościami – powiedziała po podpisaniu dokumentu Urszula Duda.

Na zakończenie prezes RESO namawiał pozostałe osoby, przedsiębiorstwa i podmioty do wspierania działalności „Bajki” i Podlaskiego Stowarzyszenia Terapeutów w Suwałkach: Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności „Bajki” i jej projektów, ponieważ widzimy w tym bardzo cenny gest społeczny.