Biznes Pakiet « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Biznes Pakiet

Dla kogo
Dla małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Przedmiot ubezpieczenia
Mienie:

 • budynki, budowle, lokale,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • nakłady inwestycyjne,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • wartości pieniężne.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:

 • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • mienie od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • mienie od wszystkich ryzyk,
 • mienie w transporcie krajowym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • assistance.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4449

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Biznes Pakiet z dnia 14.08.2017

Wniosek

Wykaz osób objętych ubezpieczeniem

Wykaz ubezpieczonego mienia

Karta produktu Biznes Pakiet

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.