Zielona Karta « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie Zielona Karta

Dla kogo
Dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe poza granicami Polski, na terytorium: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji, Izraela, Ukrainy i Azerbejdżanu.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
Nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Karta produktu OC ppm

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.