OC agentów ubezpieczeniowych « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

OC agentów ubezpieczeniowych

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent).

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego za szkody wyrządzone w następstwie jego działania lub zaniechania, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, o których mowa w art 4. pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ubezpieczeniem OC objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których Ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.

Suma gwarancyjna

  • 1 250 618 EUR – w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • 1 875 927 EUR – w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Okres zawarcia ubezpieczenia
12 miesięcy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

oraz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2018 poz. 1007 z późn. zm.)

Wniosek o ubezpieczenie

Załącznik do Wniosku

Wypełnione Wniosek o ubezpieczenie oraz Załącznik do Wniosku można przesłać za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres e-mail: ocagenta@reso.com.pl

– poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Jeżeli masz problemy z wypełnieniem dokumentów, zadzwoń, 87 565 4443, lub napisz ocagenta@reso.com.pl.

Karta produktu OC Agenta

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.