NNW kierowcy i pasażerów « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

NNW kierowcy i pasażerów

Dla kogo
Dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Przedmiot ubezpieczenia
Życie i stan fizyczny Ubezpieczonego, w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie państw obowiązywania ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, związane z ruchem pojazdu wskazanego w umowie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

  • świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia (do wyboru)

  • kierowcy: 10 000 PLN, 20 000 PLN, 50 000 PLN, 100 000 PLN,
  • każdego pasażera: 10 000 PLN, 20 000 PLN.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) kierowców i pasażerów środków transportu od następstw nieszczęśliwych wypadków z dnia 05.12.2016

Karta produktu NNW kierowcy i pasażerów

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.