krótkoterminowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie krótkoterminowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo
Dla właścicieli pojazdów:

 • zarejestrowanych na stałe (podmioty pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży),
 • zarejestrowanych czasowo,
 • zarejestrowanych za granicą,
 • wolnobieżnych (z wyłączeniem ciągników rolniczych),
 • historycznych.

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
Nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy, przy czym w przypadku pojazdów wolnobieżnych umowę można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych w innym kraju Unii Europejskiej, który docelowo ma być zarejestrowany w Polsce, umowa taka może być zawarta tylko raz na okres 30 dni. Tego rodzaju umowa wygasa ostatniego dnia jej trwania, zatem nie przedłuża się automatycznie.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Karta produktu OC ppm

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.