Auto Casco « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Auto Casco

Dla kogo
Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium Polski o wartości powyżej 7000 zł, których okres eksploatacji nie przekroczył 13 lat.
Wyposażenie dodatkowe pojazdu o wartości do 10000 PLN i nie więcej niż 15 % sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.
Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o zniesienie franszyzy integralnej, amortyzacji części, redukcji sumy ubezpieczenia oraz wykupić dodatkowe opcje ochrony – „kluczyki”, „lusterka” oraz „gwarantowanej sumy ubezpieczenia”.

Oferujemy ubezpieczenie Auto Casco w dwóch wariantach: SERWIS – w przypadku ubezpieczenia pojazdów w wieku do 3 lat oraz KOSZTORYS.
W przypadku umów ubezpieczenia zawartych w wariancie SERWIS ustalenie wysokości odszkodowania następuje w oparciu o:

 • przedłożone przez Ubezpieczonego faktury lub rachunki dokumentujące naprawę pojazdu według uprzednio uzgodnionych z Balcia Insurance SE kosztów i sposobu naprawy pojazdu;
 • normy czasowe producenta ujęte w systemie Audatex lub Eurotax;
 • ceny części oryginalnych serwisowych zamiennych zawartych w systemie Audatex lub Eurotax;
 • ceny materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemie Audatex
  lub Eurotax;
 • stawkę za roboczogodzinę, w wysokości obowiązującej w ASO pojazdów danej marki,
  w przypadku naprawy pojazdu w ASO;
 • średnią stawkę za roboczogodzinę obowiązującą w miejscu naprawy pojazdu,
  w przypadku naprawy pojazdu poza ASO.

W wariancie KOSZTORYS odszkodowanie za naprawę uszkodzonego lub zniszczonego pojazdu ustalane jest na podstawie wyceny sporządzonej przez Balcia Insurance SE w systemie Audatex lub Eurotax.
Do kalkulacji kosztów naprawy Balcia Insurance SE w wariancie KOSZTORYS przyjmuje:

 • ceny części:
  • oryginalnych serwisowych, pomniejszonych o wartość zużycia eksploatacyjnego w zależności od wieku;
  • oryginalnych;
  • porównywalnej jakości;
 • średnią stawkę za roboczogodzinę obowiązującą w miejscu naprawy pojazdu poza ASO;
 • ceny materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemie Audatex lub Eurotax, pomniejszonych o 30%.

Okres zawarcia umowy ubezpieczeniowej
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Produkt Auto Casco został skonstruowany w oparciu o konstrukcję all risks. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową Balcia Insurance SE obejmuje wszystkie szkody, które nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

Szczegóły dotyczące oferowanego przez Balcia Insurance SE produkt Auto Casco znajdą Państwo w dokumencie:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Auto Casco z dnia 05.12.2016 r.

Karta produktu Auto Casco