Ubezpieczenie turystyczne – Rosja « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenia turystyczne - Rosja

Dla kogo
Dla osób wyjeżdżających na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Przedmiot ubezpieczenia
Zdrowie i życie Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia
Skutki zdarzeń, jakie mogą nastąpić podczas podróży, a w szczególności: nagłego zachorowania, zaostrzenia chronicznego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci Ubezpieczonego.

Sumy ubezpieczenia (do wyboru):

  • Federacja Rosyjska: 30 000 EUR lub 50 000 EUR.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia:
Na jedną podróż (czas zaplanowany), wielokrotne podróże (3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy).

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) turystycznego z dnia 05.12.2016

Karta produktu ubezpieczenia ryzyk podróży

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.