Ubezpieczenie podróży « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie Podróży

Dla kogo
Dla osób fizycznych, przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie podróży swoim zakresem obejmuje:
• koszty leczenia oraz assistance (zakres podstawowy lub rozszerzony),
• ubezpieczenie NNW,
• OC w życiu prywatnym,
• ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,
• moto assistance,
• ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy podróży albo przerwania podróży.

W zakresie podstawowym, bez konieczności opłacania dodatkowej składki, klienci mają zapewniony zwrot kosztów leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej do 10% sumy ubezpieczenia, z możliwością zwiększenia tego limitu do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Ubezpieczenie NNW w zakresie zawiera dodatkowo koszty leczenia i rehabilitacji na terenie Polski, jako kontynuacja leczenia wypadku, który miał miejsce w podróży.

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wypadki ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem pracy fizycznej, zaostrzeniem choroby przewlekłej, amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów niebezpiecznych czy wyczynowym uprawianiem sportów.

Klauzula alkoholowa
W przypadku NNW i kosztów leczenia ubezpieczenie obejmie zdarzenia powstałe po spożyciu alkoholu, a w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym odpowiedzialność objęta zostanie limitem (wyłączenie stanu nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila).

Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium Europy lub całego świata.

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie podróży może zostać zawarte na okres wskazany przez Ubezpieczającego:
• krótszy niż 12 miesięcy,
• roczny obejmujący:
– ciągły pobyt za granicą,
– wielokrotne wyjazdy za granicę, z zastrzeżeniem, że każdy wyjazd nie może być dłuższy niż 60 dni.

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia
• ubezpieczenie indywidualne,
• ubezpieczenie grupowe.

OWU Ubezpieczenie podróży

Karta produktu ubezpieczenie podróży

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.