Ubezpieczenie cudzoziemców/Страхування іноземців « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie cudzoziemców/Страхування іноземців

Страхування іноземців – більше інформації

Dla kogo
Dla Cudzoziemców – osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, przebywających na terenie Polski.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie cudzoziemców swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: 50.000 PLN, 100.000 PLN,
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 10.000 PLN, 20.000 PLN.

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie cudzoziemców może zostać zawarte na okres od 1 dnia do 12 miesięcy.

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

 • ubezpieczenie indywidualne,
 • ubezpieczenie grupowe, przy czym wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna, okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Общие Условия Страхования Иностранцев от дня 08.08.2018

General terms and conditions for foreigners of 08.08.2018

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СТРАХУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.