Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności dla: szpitali z oddziałami niezabiegowymi, szpitali psychiatrycznych, szpitali rehabilitacyjnych, szpitali pulmonologicznych.

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe osób trzecich będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia może nastąpić poprzez zakupienie Dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Okres zawarcia umowy
12 miesięcy

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4449
e-mail: szpitale@reso.com.pl

Karta produktu OC medyczne obowiązkowe

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.