Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadania mienia, w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową m.in.:

  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem budynków, budowli, sprzętu służącego do wykonywania działalności leczniczej,
  • szkody rzeczowe w budynkach, budowlach i sprzęcie służącym do wykonywania działalności leczniczej,
  • szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy.

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4449
e-mail: szpitale@reso.com.pl

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 05.12.2016

Wniosek o ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Karta produktu OC medyczne dobrowolne

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.