Gwarancje ubezpieczeniowe « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty określonej w umowie sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wykonuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta.

Dla kogo:

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje udzielanych gwarancji:

 • Gwarancje zapłaty wadium
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancje usunięcia wad lub usterek

Okresy obowiązywania gwarancji:

 • do 6 miesięcy dla gwarancji zapłaty wadium
 • 48 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania kontraktu
 • 97 miesięcy dla gwarancji usunięcia wad lub usterek
 • 97 miesięcy dla gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad lub usterek (maksymalny okres obowiązywania wszystkich następujących po sobie gwarancji związanych z jednym kontraktem)

Dane kontaktowe:

Tel.: (+48) 87 565 4446

Dokumenty:

Wniosek o zawarcie umowy generalnej

Wniosek o udzielenie gwarancji z umowy generalnej  NWK i UWLU

Wniosek o udzielenie gwarancji z umowy generalnej wadium

Wniosek o udzielenie pojedynczej gwarancji

Wniosek – Deklaracja majątkowa

Ankieta potrzeb Klienta

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.