Balcia Insurance SE « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Balcia Insurance SE

Balcia Insurance SE to zakład ubezpieczeń, który został założony w 1993 roku na Łotwie przy udziale łotewskich przedsiębiorstw transportowych. Balcia Insurance SE posiada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia w dziale drugim, co pozwala oferować szeroką gamę produktów.

Swoją działalność w Polsce Balcia Insurance SE rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z firmą RESO Europa Service Sp. z o. o. umowę współpracy w zakresie rozpowszechniania polis i zarządzania odszkodowaniami ubezpieczeniowymi.

W styczniu 2014 roku Balcia Insurance SE zarejestrowała swój oddział w Polsce.

W listopadzie 2016 roku łotewski ubezpieczyciel zmienił nazwę na Balcia Insurance SE. Zmiana nazwy była wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii związanej z reorganizacją spółki oraz późniejszej sprzedaży portfela łotewskiego, litewskiego i estońskiego. Obecnie Balcia Insurance SE prowadzi działalność na zasadzie Oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, natomiast we Włoszech i Hiszpanii działa na zasadzie swobody świadczenia usług.

Zarówno rejestracja oddziału w Polsce, jak i późniejsza zmiana nazwy zakładu ubezpieczeń nie wpłynęły na formę współpracy z RESO Europa Service Sp. z o. o. W dalszym ciągu RESO jest Partnerem Generalnym Balcia Insurance SE w Polsce i wspólnie ze swoim partnerem kontynuuje rozwój sieci agentów sprzedaży, a także podnosi jakość usług posprzedażowych i likwidacji szkód.

Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce
Aleje Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
tel. (+48) 222 703 100
e-mail: info@balcia.pl

Obecnie na polskim rynku Balcia Insurance SE za pośrednictwem RESO Europa Service Sp. z o. o. oferuje następujące produkty:

W najbliższym czasie Balcia Insurance SE planuje wprowadzić następujące ubezpieczenia:

  • OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych
  • turystyczne (świat)