RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie graniczne w Panelu Agenta

4 września RESO Europa Service uruchomiła elektroniczną sprzedaż ubezpieczenia granicznego (OCG) w Panelu Agenta. Jednocześnie wprowadziła zakaz używania dotychczasowych ręcznych druków ścisłego zarachowania serii PL/UG49 do zawierania umów ubezpieczenia OCG. Druki ręczne mogą stosować wyłącznie agenci sprzedający polisy na granicy […]

RESO uruchamia kalkulator Biznes Pakiet

Intuicyjny, prosty w obsłudze i dający dużą elastyczność w tworzeniu oferty – taki jest kalkulator Biznes Pakiet, który został dziś uruchomiony w Panelu Agenta. Głównym celem nowego narzędzia systemu sprzedaży RESO Europa Service będzie wygenerowanie kalkulacji i wniosku do polisy […]

Nowe warunki Biznes Pakietu

Od 4 września br. w naszej ofercie będą obowiązywać nowe warunki ubezpieczenia Biznes Pakiet. Produkt został udoskonalony i bardziej dostosowany do oczekiwań klientów. Istotne znaczenie w procesie modyfikacji Biznes Pakietu miał głos brokerów i agentów współpracujących z RESO Europa Service. […]

Dom Pakiet w nowej odsłonie

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej podczas remontu, nadbudowy czy rozbudowy, ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia czy OC za szkody wyrządzone w ośrodkach turystycznych – to tylko niektóre nowe elementy zmodyfikowanego Dom Pakietu. Ubezpieczenie domów i […]

Jakie zmiany czeka Panel Agenta?

Dwa miesiące temu Panel Agenta RESO został bardzo dobrze oceniony przez agentów, którzy wzięli udział w ankiecie zorganizowanej na Obiektywnym Forum Agentów na jednym z portali społecznościowych. RESO nie spoczywa jednak na laurach i zamierza permanentnie rozwijać stworzony przez siebie […]

RESO Personal Scanner – nowa jakość sprzedaży w Panelu Agenta

RESO Europa Service Sp. z o. o. oraz IP Cars Sp. z o. o. podpisały dziś umowę o współpracy, dzięki której agenci RESO będą mogli korzystać z najbardziej zaawansowanej technologii na polskim rynku ubezpieczeniowym. Panel Agenta wzbogaci aplikacja RESO Personal […]

BTA i Europ Assistance wspólnie dla przedsiębiorców

„BTA Insurance Company” SE wspólnie z Europ Assistance przygotowały pakiet pomocy dla przedsiębiorców. W ramach programu ubezpieczeni otrzymują kompleksową pomoc w sytuacji awarii instalacji w siedzibie firmy lub awarii sprzętu biurowego, a także dostęp do całodobowej infolinii prawnej, gospodarczej lub infolinii […]

Gwarancje ubezpieczeniowe dostępne w ofercie BTA i RESO

Gwarancje ubezpieczeniowe to kolejny nowy produkt „BTA Insurance Company” SE, który jest dostępny w ofercie RESO Europa Service. Gwarancje zostały przygotowane w dwóch wariantach: na bazie umowy generalnej oraz na bazie umowy pojedynczej. Produkt powstał z myślą o przedsiębiorstwach oraz […]

Nowy Biznes Pakiet

W ramach wdrażanej strategii produktowej i rozwoju obszarów biznesowych, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty nowy produkt „BTA Insurance Company” SE – Biznes Pakiet. Produkt jest skierowany do klientów instytucjonalnych – przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, […]