RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczamy szpitale – nowe oferty BTA w RESO

Odpowiedzialność Cywilna Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i Biznes Pakiet to nowe produkty BTA w ofercie ubezpieczeń majątkowych skierowane do segmentu podmiotów branży medycznej, tj. szpitali. Prace nad produktami ubezpieczeń dobrowolnych były poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb naszych klientów oraz toczyły się […]

Pomagamy spełniać marzenia

Na wymarzone kolonie nad morze, połączone z profesjonalną rehabilitacją, pojadą podopieczni Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo”. Wszystko dzięki pieniądzom, które udało się zebrać podczas 15. Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej imienia Tomka Godlewskiego, zorganizowanego w grudniu 2014 roku. Podczas Turnieju udało się […]

Z korzyścią dla naszych klientów – sprzedaż ratalna BACCA

RESO Europa Service i “BTA Insurance Company” SE stawiają na komfort i bezpieczeństwo naszych klientów. Chcąc zapewnić zakup produktów ubezpieczeniowych BTA przy maksymalnym odciążeniu budżetów domowych, oferujemy wyjątkowo elastyczny system sprzedaży ratalnej. Jest to możliwe dzięki współpracy RESO i BTA […]

Kolejne wyróżnienie Bronisława Woźnialis

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service, został Wiceprzewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk. Rada Gospodarcza jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Suwałk, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania oraz wymiany doświadczeń. […]

Spotkanie z Agentami z regionu 1

W dniu 6 lutego 2015 r. zaprosiliśmy do Serw koło Augustowa najlepszych agentów z regionu 1 na spotkanie szkoleniowo – integracyjne, w którym uczestniczyli również Prezes Zarządu RESO Europa Service – Bronisław Woźnialis i Zastępca Dyrektora Oddziału „BTA Insurance Company” […]

Bronisław Woźnialis uhonorowany

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym.

Jesteśmy “Mocną firmą godną zaufania 2013”

Tym razem RESO Europa Service znalazła się w rankingu „Mocna Firma Godna Zaufania 2013” województwa podlaskiego, gdyż jej średnia efektywność w latach 2011-2012 wyniosła ponad 12 procent.