RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Bronisław Woźnialis uhonorowany

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

To zaszczytne wyróżnienie Bronisław Woźnialis odebrał podczas jubileuszowego spotkania suwalskiego środowiska biznesowego z okazji 25-lecia polskiej transformacji ustrojowej, które odbyło się 20 października 2014 roku w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Wydarzenie było okazją do podsumowań, jak też rozmów na temat przyszłości przedsiębiorczości w Polsce, a przede wszystkim w Suwałkach.

W spotkaniu udział wzięli m. in. Witold Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski.