RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Balcia Insurance SE w Sprawozdaniu RF

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie swojej działalności za 2016 roku, w którym znalazły się m. in. informacje dotyczące liczby i sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz sporów sądowych. Według danych Balcia Insurance SE dobrze wypadła na tle całego rynku.

Sprawozdanie dotyczy pierwszego pełnego roku działalności Rzecznika Finansowego obejmującej zarówno sektor bankowo-kapitałowy, jak również rynek ubezpieczeniowo-emerytalny. Ze względu na ponad 21-letnią aktywność Rzecznika na rynku ubezpieczeniowym, większość działań dotyczyła właśnie ubezpieczeń.

Rzecznik Finansowy pozytywnie ocenił wprowadzenie wymogu złożenia reklamacji do podmiotu rynku finansowego przed złożeniem wniosku o interwencję Rzecznika lub postępowanie polubowne. Określenie zasad procedury reklamacyjnej poprawiło poziom ochrony klienta, a także zobowiązało podmioty rynku do ujawniania statystyk dotyczących m. in. liczby i sposobu rozpatrzenia reklamacji czy sporów sądowych.

Przed skorzystaniem z usług danej firmy warto zajrzeć do tych zestawień, szczególnie porównując to, jaki odsetek reklamacji dana firma uznaje, a jaki odrzuca. Rozbieżności są olbrzymie, bo są instytucje, które uwzględniają  nawet prawie 90% reklamacji, ale są też takie, które mają taki odsetek reklamacji nieuznanych zgodnie z wolą klienta. Jakość usług dobrze też pokazuje liczba spraw sądowych i wartość sporów. Oczywiście trzeba pamiętać o naturalnym zjawisku, że większy bank czy ubezpieczyciel będzie miał te wartości większe – mówi Aleksandra Wiktorow.

Reklamacje w Dziale II

W 2016 roku klienci zakładów ubezpieczeń zgłosili 225.332 reklamacji dotyczących produktów z Działu II, z których ubezpieczyciele uznali 50.177 zgodnie z wolą klientów (22,3% zgłoszonych reklamacji), a 169.878 nie uwzględnili.

Balcia Insurance SE, w imieniu której procesem likwidacji szkód zajmuje się RESO Europa Service Sp. z o. o., otrzymała 1584 reklamacji, co stanowi 0,7% udziału w reklamacjach ogółem. Ponad 98% złożonych reklamacji dotyczyła ubezpieczeń komunikacyjnych, a w tym segmencie łotewski ubezpieczyciel posiada obecnie ok. 2% udziału rynku. Balcia uznała 325 reklamacji zgodnie z wolą klienta, co stanowi 20,5% zgłoszonych spraw. 1181 reklamacji zostało nieuwzględnionych.

Postępowania sądowe w Dziale II

Balcia i RESO mogą pochwalić się również dobrymi statystykami dotyczącymi postępowań sądowych.

Całkowita liczba wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielom w 2016 roku wyniosła 28.567, a wartość roszczeń zgłoszonych we wszystkich pozwach przekroczyła kwotę 754,9 mln zł. Wartość kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów wyniosła 80,78 mln zł.

Przeciwko Balcia Insurance SE skierowano 334 wystąpień na drogę postępowania sądowego. Wartość roszczeń zgłoszonych w pozwach przeciwko Balcia wyniosła 4.15 mln zł (czyli 0,55% wartości roszczeń zgłoszonych przeciwko wszystkim zakładom ubezpieczeń w Polsce), z kolei wartość kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów wyniosła 61,2 tys. zł.

- Statystyki dotyczące postępowania sądowego są dla nas jeszcze lepsze od danych dotyczących reklamacji. Wartość kwot zasądzonych orzeczeniami na rzecz klientów wyniosła 61 tys. zł, co stanowi 0,07% wszystkich zasądzonych kwot w postępowaniach prowadzonych przeciwko zakładom ubezpieczeń – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service. Oczywiście chcielibyśmy, aby liczby zgłoszonych reklamacji czy toczących się postępowań sądowych były jak najmniejsze, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że nigdy nie będą one równe zeru. Nie mniej jednak cieszy nas fakt, że nasze statystyki dotyczące likwidacji szkód dobrze prezentują się na tle całego rynku – dodał Prezes RESO.