RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Autowypłata

Informujemy, że decyzją Zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o. od 2 maja 2014 roku wprowadza się nową formę wypłaty składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod nazwą AUTOWYPŁATA. Niniejsza decyzja jest efektem dużej ilości niepodjętych w terminie zwrotów składki w formie przekazu pocztowego.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia można odebrać w terminie 60 dni od daty sporządzenia decyzji w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Ważne Do banku należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty lub paszport) informując  kasjera, że jest to “autowypłata” zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W związku z wprowadzoną zmianą, w przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia,  należy pamiętać o wskazaniu we wniosku o zwrot składki, danych osobowych oraz nr PESEL osoby upoważnionej.