Wyższe kary za brak ubezpieczenia OC ppm « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Wyższe kary za brak ubezpieczenia OC ppm

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują wyższe kary za brak ubezpieczenia OC ppm. Podstawowa kara wzrosła o 15%. Obecnie za brak polisy OC właściciel auta osobowego zapłaci maksymalnie 5200 zł, a właściciel auta ciężarowego 7800 zł.

Ubezpieczenie OC ppm jest obowiązkowe. Każdy pojazd poruszający się po polskich drogach musi zatem mieć ważną polisę. W przeciwnym wypadku właściciele aut otrzymają kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość kar

Wysokość sankcji za brak ubezpieczenia OC ppm ustalana jest na dany rok kalendarzowy proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Maksymalna stawka sankcji dotyczy braku ochrony powyżej 14 dni i wynosi: dla auta osobowego dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 5200 zł, dla samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli 7800 zł, a dla pozostałych pojazdów równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia, czyli 870 zł.

W przypadku, gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest niższa: jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi – 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki.

Oprócz powyższych kar nieubezpieczony naraża się na ogromne konsekwencje finansowe w przypadku spowodowania wypadku.

Czy masz aktualną polisę OC?

Na stronie ufg.pl można sprawdzić czy i gdzie właściciel danego pojazdu ma wykupione ubezpieczenie OC ppm. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub VIN auta.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny alarmuje, że częstą przyczyną braku OC jest nieznajomość przepisów dotyczących m.in. wygaśnięcia polisy. Nierzadko dotyczy to przekonania, że ubezpieczenie to powinno przedłużyć się automatycznie na kolejne dwanaście miesięcy, tymczasem są sytuacje gdy tak nie jest. I tak: polisa OC wygaśnie gdy doszło do zmiany właściciela pojazdu lub gdy składka za ubezpieczenie OC nie została w pełni opłacona (nawet gdy nie doszło wcześniej do zmiany właściciela). W każdym z tych przypadków OC ważne jest tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tej dacie –  wygasa i konieczne jest zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, najpóźniej w ostatnim dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC ppm znajduje się tutaj.