RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Partnerzy Biznesowi

Rozwiń zawartość

Balcia Insurance SE

Jednym z partnerów biznesowych RESO jest Balcia Insurance SE (dawniej 'BTA Insurance Company' SE), z którym współpracujemy od 2009 roku.

 

W ramach tego partnerstwa m. in. sprzedajemy produkty ubezpieczeniowe, a także rozwijamy sieć sprzedaży agentów ubezpieczeniowych.

 

Balcia Insurance SE to łotewski zakład ubezpieczeń, który został założony w 1993 roku. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w 2009 roku, zawierając z RESO umowę współpracy na zasadzie swobody świadczenia usług. W styczniu 2014 roku Balcia Insurance SE zarejestrowała swój oddział w Polsce. 

 

W listopadzie 2016 roku łotewski ubezpieczyciel zmienił nazwę na Balcia Insurance SE. Zmiana nazwy była wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii związanej z reorganizacją spółki oraz późniejszej sprzedaży portfela łotewskiego, litewskiego i estońskiego. Obecnie Balcia Insurance SE prowadzi działalność na zasadzie oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, natomiast we Włoszech i Hiszpanii działa na zasadzie swobody świadczenia usług.

 

Balcia posada wszystkie dostępne licencje na ubezpieczenia w dziale drugim, co pozwala oferować szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Szybko reaguje na potrzeby poszczególnych rynków, koncentrując się na klientach indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach instytucjonalnych. Balcia jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz należy do Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Rozwiń zawartość

BACCA Sp. z o.o.

W 2014 roku wraz z BALCIA nawiązaliśmy trójstronną współpracę z firmą Bacca Sp. z o.o. - liderem w zakresie innowacji łączących świat ubezpieczeń i nowoczesnych technologii. Dzięki współpracy z BACCA oferujemy naszym Klientom:

 

  • możliwość rozłożenia płatności składki ubezpieczeniowej na 2, 4 lub 11 rat, pobieranie na zasadzie automatycznego polecenia zapłaty z rachunku bankowego Klienta, bez zawierania dodatkowych umów
  • możliwość płatności składki ubezpieczeniowej kartą lub telefonem za pośrednictwem terminali TubaPay

 

Rozwiń zawartość

Innovation Group Poland Sp. z o.o.

Innovation Group Poland Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem i działająca w kilku krajach świata. IGP jest partnerem RESO w zakresie organizacji napraw blacharsko-lakierniczych i mechanicznych w renomowanej sieci warsztatów naprawczych zlokalizowanych na terenie Polski.

Rozwiń zawartość

Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

Europ Assistance współpracuje z RESO w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczenia podróży, które dotyczą zwrotu poniesionych kosztów leczenia, odszkodowań z tytułu Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku, opóźnienia, czy odwołania loty, opóźnienia, utraty i uszkodzenia bagażu, szkód z Odpowiedzialności Cywilnej oraz rezygnacji z biletu lotniczego i imprezy turystycznej.

Rozwiń zawartość

Polski Związek Motorowy

Celem Polskiego Związku Motorowego jest rozwój sportów motorowych, samochodowych, motocyklowych, żużlowych i kartingowych we wszelakich formach. Działa klubu dotyczą również rozwoju turystyki motorowej, campingu, czy caravaningu. W strategię klubu wpisana jest również opieka nad zabytkami motoryzacji i działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez szerzenie informacji i popularyzację przepisów ruchu drogowego. PZM organizuje rocznie ponad 2000 imprez sportowych i turystycznych.