RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Aktualności

 • Ubezpieczamy szpitale – nowe oferty BTA w RESO 20 kwietnia 2015

  Odpowiedzialność Cywilna Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i Biznes Pakiet to nowe produkty BTA w ofercie ubezpieczeń majątkowych skierowane do segmentu podmiotów branży medycznej, tj. szpitali.

  Prace nad produktami ubezpieczeń dobrowolnych były poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb naszych klientów oraz toczyły się z udziałem ekspertów rynku medycznego, których wieloletnie doświadczenie i znajomość branży pozwoliły nam na właściwe zdefiniowanie i dopasowanie produktów do oczekiwań sektora medycznego.

  Pomimo, że przedmiotowe produkty nie stanowią formalnie pakietu, to ich jednoczesne zawarcie, zwłaszcza OC dobrowolnego i OC obowiązkowego, stanowi kompleksową ochronę placówki leczniczej, jaką jest szpital.

  Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność zawodową, a także – jako standard, bez konieczności rozszerzenia umowy ubezpieczenia i opłaty dodatkowej składki – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem mienia (tzw. odpowiedzialność za ryzyka stacjonarne) oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom szpitala, w związku z wypadkiem przy pracy.

  Co istotne, ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie wypadku, który miał miejsce zarówno w Polsce, jak i na terytorium Unii Europejskiej, o ile szkody mają związek z wykonywaną przez szpital działalnością leczniczą na terenie naszego kraju. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje również, gdy pracownik szpitala udzieli pierwszej pomocy na terenie Polski, Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji w przypadku, kiedy jest to konieczne, np. wypadek samochodowy czy katastrofa kolejowa.

  Z kolei produkt Biznes Pakiet stanowi kompleksową ochronę posiadanego majątku. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, stanowiące własność szpitala lub znajdujące się w jego posiadaniu, np. najem, dzierżawa, leasing.

  Na podstawie OWU Biznes Pakiet można zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie:

  • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

  Zakres ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego, może zostać rozszerzony o klauzule dodatkowe, np. ryzyko wandalizmu, kradzieży zwykłej, drobnych robót budowlanych czy też automatycznego ubezpieczenia środków trwałych.

  Umowy ubezpieczenia mogą zostać zawarte na okres 1 roku, 2 lub 3 lat.

  Płatność składki ubezpieczeniowej może zostać rozłożona na raty: półroczne, kwartalne, miesięczne – według wyboru Ubezpieczającego.

  Jesteśmy przekonani, iż produkty skrojone na miarę oczekiwań docelowego klienta, właściwy proces underwritingu, a także bieżąca współpraca z ekspertami rynku medycznego – zaowocuje dla BTA i RESO otwarciem nowego, ciekawego i przyszłościowego obszaru biznesowego.

 • Pomagamy spełniać marzenia 17 kwietnia 2015

  Na wymarzone kolonie nad morze, połączone z profesjonalną rehabilitacją, pojadą podopieczni Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo”. Wszystko dzięki pieniądzom, które udało się zebrać podczas 15. Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej imienia Tomka Godlewskiego, zorganizowanego w grudniu 2014 roku.

  Podczas Turnieju udało się zebrać 65 tys. złotych. 45 tys. zł trafiło do podopiecznych Stowarzyszenia. Z kwoty tej ufundowane zostaną turnusy rehabilitacyjne dla 60 osób. Pozostałe 20 tysięcy przekazano dwóm niepełnosprawnym kibicom Klubu Sportowego Wigry Suwałki.

  RESO Europa Service, na czele z Prezesem Zarządu Bronisławem Woźnialis, od trzech lat pomaga spełniać marzenia potrzebującym, wspierając organizatorów Turnieju.

  foto: suwalki24.pl

 • Z korzyścią dla naszych klientów – sprzedaż ratalna BACCA 16 kwietnia 2015

  RESO Europa Service i “BTA Insurance Company” SE stawiają na komfort i bezpieczeństwo naszych klientów. Chcąc zapewnić zakup produktów ubezpieczeniowych BTA przy maksymalnym odciążeniu budżetów domowych, oferujemy wyjątkowo elastyczny system sprzedaży ratalnej. Jest to możliwe dzięki współpracy RESO i BTA z firmą BACCA, które wspólnie stworzyły unikatowe i bezpieczne dla naszych klientów zasady płatności.

  Główne zalety to:

  • niskie raty,
  • łatwa spłata w 2,4 lub nawet 11 ratach,
  • minimum formalności.

  Decydując się na system ratalny BACCA nie muszą Państwo kontrolować harmonogramu płatności kolejnych rat. Komfort ten zapewniony jest dzięki możliwości korzystania z opcji polecenia przelewu, bez pierwszej wpłaty u Agenta. Raty spłacają się same, a w razie zakłóceń rozliczeniowych wysyłane jest powiadomienie sms.

  Dodatkowo przy zakupie ubezpieczenia w tym systemie wymagamy jedynie dowodu osobistego oraz danych rachunku bankowego, bez zbędnych zaświadczeń i dokumentacji.

  System sprzedaży ratalnej BACCA jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla osób fizycznych jak również prowadzących działalność gospodarczą. Dostępny jest on przy zakupie najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń.

  Dowiedz się więcej.

 • Kolejne wyróżnienie Bronisława Woźnialis 15 kwietnia 2015

  Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service, został Wiceprzewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk.

  Rada Gospodarcza jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Suwałk, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania oraz wymiany doświadczeń. Ponadto celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych, a także kierunków rozwojowych miasta, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

  Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Czesławowi Renkiewiczowi za powołanie mnie do Rady. Jest to duże wyróżnienie dla mnie osobiście, jak i dla RESO, której znaczenie dla Suwałk jest coraz częściej dostrzegane. Miło jest znaleźć się w gronie doradców Pana Prezydenta wśród takich osobistości suwalskiego biznesu jak m. in. Henryk Owsiejew, Mirosław Szyszko, Robert Ożarowski czy Adam Ołów. Postaram się, aby moje doświadczenie i wiedza miały wkład w pracę Rady i jak najbardziej były pomocne w podejmowaniu decyzji przez Pana Prezydenta – powiedział Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  W skład Rady weszło 14 czołowych suwalskich przedsiębiorców, którzy będą doradzać Prezydentowi Suwałk do 2018 roku.

  Jest to kolejne wyróżnienie Prezesa Zarządu RESO Europa Service. Nie tak dawno Bronisław Woźnialis został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie, a także wkład w rozwój polskiej gospodarki.

 • Spotkanie z Agentami z regionu 1 17 marca 2015

  W dniu 6 lutego 2015 r. zaprosiliśmy do Serw koło Augustowa najlepszych agentów z regionu 1 na spotkanie szkoleniowo – integracyjne, w którym uczestniczyli również Prezes Zarządu RESO Europa Service – Bronisław Woźnialis i Zastępca Dyrektora Oddziału „BTA Insurance Company” SE w Polsce – Artur Stępień. Przepiękna okolica i pozytywna atmosfera natchnęły uczestników do intensywnych rozmyślań na temat sytuacji panującej na polskim rynku ubezpieczeniowym.

  Prezentację dotyczącą działalności RESO Europa Service i „BTA Insurance Company” SE w Polsce oraz analizy współpracy z agentami z województwa podlaskiego, części województwa mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego przeprowadził Grzegorz Powichrowski – kierownik sprzedaży regionu 1. Był również czas na dyskusję i dzielenie się wnioskami. Jako jedyni na polskim rynku ubezpieczeniowym tworzymy wyjątkowy schemat współpracy, który niesie ze sobą dużo korzyści i nowych możliwości, ale również w niektórych przypadkach stanowi nie lada wyzwanie. To przede wszystkim z tego powodu staramy się utrzymać jak najbliższy kontakt z lojalnymi partnerami. Organizowane spotkania pozwalają na omówienie tego, co było dotychczas – sukcesów, zagadnień wymagających rewizji, a także na rozważenie nowych idei, które mogą ulepszyć trójstronną kooperację pomiędzy BTA, RESO i naszymi Agentami ubezpieczeniowymi.

  Przede wszystkim poprzez profesjonalne podejście partnerów, wzajemne wsparcie oraz twarde dążenie do doskonałości udało nam się wspólnie zbudować niespotykany do tej pory układ współpracy oraz osiągnąć wysokie wyniki sprzedaży. Agenci regionu 1 są jednymi z tych, którzy aktywnie towarzyszyli nam od samego początku w dziesięcioletnim procesie rozwoju RESO Europa Service. Z tego powodu Prezes Zarządu RESO Bronisław Woźnialis, Zastępca Dyrektora Oddziału „BTA Insurance Company” SE Artur Stępień i kierownik sprzedaży regionu 1 Grzegorz Powichrowski podziękowali Pośrednikom ubezpieczeniowym za długoletnią i owocną współpracę, lojalność oraz zaangażowanie w budowę wizerunku i pozycji RESO na polskim rynku ubezpieczeniowym.

  Wśród wyróżnionych agentów ubezpieczeniowych znaleźli się: Danuta Brzozowska, Mikołaj Chwaszczewski, Maria Karna, Dariusz Kołakowski, Marcin Łapicz – PAKIET Sp. z o.o., Józef Misiewicz, Józef Misiuk, Iwona Stypułkowska i Jarosław Gajlewicz – PALADIUM, Dariusz Warakomski.

 • Wyróżniliśmy najlepszych agentów z ósmego regionu Polski 25 listopada 2014

  W Mądrzechowie koło Bytowa, 21 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wyróżniono dziesięciu najlepszych agentów RESO Europa Service z ósmego regionu Polski (część województwa pomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego).

  Prezes Zarządu RESO Europa Service – Bronisław Woźnialis wraz z kierownikiem tego regionu – Andrzejem Szczepańskim osobiście podziękowali dziesięciu najlepszym pośrednikom ubezpieczeniowym za owocną współpracę i zaangażowanie w budowanie mocnej pozycji RESO na polskim rynku ubezpieczeniowym, które przełożyły się na bardzo dobre wyniki sprzedażowe.

  Wśród wyróżnionych agentów ubezpieczeniowych znaleźli się: Janusz Boryta, Krzysztof Grzybowski, Bożena Kowalska, Ilona Kuliszewska, Marek Kwaśniak, Bogusław Przerada, Mirosława Przerada, Zygmunt Siedlecki, Lidia Wilk oraz Piotr Stanisławski.

  Spotkania z najlepszymi agentami z pozostałych regionów Polski odbędą się wkrótce.

 • Kontynuując rozwój nasz partner – BTA rozpoczyna reorganizację towarzystwa 29 października 2014

  W celu skutecznej realizacji strategii rozszerzenia działalności oraz strukturyzacji zasobów i procesów administracyjnych, zgodnie ze strategicznymi kierunkami biznesu, towarzystwo ubezpieczeniowe BTA Insurance Company SE powiadamia o reorganizacji oraz powołaniu towarzystwa zależnego na Łotwie. Towarzystwo zależne nadal będzie kontynuować świadczenie usług ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich (Łotwa, Litwa i Estonia), a istniejące towarzystwo – BTA Insurance Company SE zapewni rozwój biznesu w innych krajach europejskich, w tym w Polsce.

  Zasady prowadzonej działalności ubezpieczeniowej BTA w krajach bałtyckich różnią się od zasad prowadzonej działalności w innych krajach europejskich. Założeniem BTA na rynkach krajów bałtyckich jest utrzymanie i wzmocnienie trzeciej pozycji oraz dalsze zapewnienie klientom wysokiej jakości usług ubezpieczeniowych i nowoczesnego serwisu, wykorzystując istniejące kanały sprzedaży. Natomiast w pozostałych krajach europejskich strategia biznesowa BTA koncentruje się na ekspansji geograficznej: badaniu i zdobywaniu nowych rynków, opracowywaniu nowych usług ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami rynku w danym kraju i dystrybucji usług przy aktywnej współpracy z pośrednikami ubezpieczeniowymi, którzy stanowią główny kanał sprzedaży ubezpieczeń w Europie. Już na dzień dzisiejszy przypisana składka brutto uzyskana poza krajami bałtyckimi stanowi 31% łącznej składki z działalności ubezpieczeniowej BTA (w Polsce 13%). To oznacza, iż faktyczne procesy biznesowe, funkcje administracyjne i kompetencje BTA są podzielone między rynkiem bałtyckim, a resztą rynków europejskich, które znacznie różnią się legislacją, tradycjami, ryzykami i innymi istotnymi niuansami oraz wymagają dokładniejszej analizy i adaptacji. Dyktuje to konieczność dostosowania struktury i wyznacza nowy etap rozwoju strategicznego BTA. Tak więc BTA rozpoczyna reorganizację towarzystwa, zgodnie z geograficznym podziałem biznesu na kraje bałtyckie i resztę Europy, w tym Polskę.

  Bronisław Woźnialis, prezes Zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o.:

  Zmiany zachodzące w reorganizacji BTA oceniam pozytywnie. Moim zdaniem towarzystwo stanie się jeszcze elastyczniejszym oraz szybciej podejmującym decyzje strategiczne związane z działaniami na rynku polskim. Co równie ważne, przeprowadzana reorganizacja nie powoduje zmian w stosunku do klientów ubezpieczeniowych i partnerów biznesowych. Ponad pięcioletnie doświadczenie współpracy z BTA udowodniło, że wszystkie podejmowane działania przez BTA i sposób ich realizacji, zawsze przyczyniały się do ulepszenia dalszej współpracy, w celu uzyskiwania jeszcze lepszych wyników przez każdą ze stron. Liczę i wierzę, że tym razem będzie podobnie.

  Artur Stępień, zastępca dyrektora oddziału BTA w Polsce:

  Na tym etapie reorganizacji BTA pokazuje swoje długoterminowe cele, wzmacniając kierunek rozwoju w Środkowej i Zachodniej Europie i wdrażając niezależne strategie biznesowe w każdym regionie i kraju, w zależności od specyfiki danego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i bezpieczeństwa. Pomoże nam to w Polsce pracować dynamiczniej i efektywniej, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji, reagując na działania konkurencji, zmiany w ustawodawstwie krajowym oraz potrzeby klientów w Polsce. Z drugiej strony międzynarodowa współpraca i wymiana informacji pomiędzy oddziałami BTA z różnych krajów, pozwoli nam wykorzystać ich zespołowość, doświadczenie i profesjonalizm. W odniesieniu do klientów i partnerów biznesowych (pośredników ubezpieczeniowych), reorganizacja BTA nie powoduje żadnych uciążliwości i dodatkowych obowiązków. Istniejące umowy ubezpieczeniowe z klientami oraz umowy współpracy z partnerami biznesowymi pozostają w mocy i bez zmian. W dalszym ciągu RESO Europa Service Sp. z o.o. w Suwałkach pozostaje generalnym partnerem BTA w Polsce. Obecnie BTA w Polsce kontynuuje pracę nad rozszerzeniem portfela ubezpieczeniowego, wprowadzaniem nowych produktów ubezpieczeniowych, rozwojem kanałów sprzedaży (w tym współpracy z brokerami) oraz budową nowego systemu IT, który w przyszłości wesprze sprzedaż.

  Dodatkowe informacje o BTA:

  Towarzystwo ubezpieczeniowe BTA zostało założone w 1993 roku na Łotwie. Zaczynając od ubezpieczeń morskiego i lotniczego transportu, BTA szybko uzyskała wszystkie licencje na pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe i sprawdziła się jako uniwersalne towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest w stanie zaoferować klientom najszerszy zakres usług ubezpieczeniowych. Od 2002 roku BTA z powodzeniem działa też w innych krajach – w Estonii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, początkowo działając na zasadzie swobodnego przepływu świadczenia usług (FOS), a następnie poprzez założone oddziały. Aby korzystać z wszystkich możliwości płynących z przynależności do Unii Europejskiej i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, w lutym 2011 roku BTA przeszła na działalność w formie spółki europejskiej, przyjmując nową nazwę – “BTA Insurance Company” SE.

  W ciągu ostatnich pięciu lat BTA znacznie zwiększyła składkę przypisaną brutto. Jeżeli w 2009 roku wynosiła ona 68,1 mln EUR (287 mln PLN), to przewiduje się, że na koniec 2014 roku wyniesie ona 257,5 mln EUR (1 088 mln PLN). Międzynarodowy rozwój BTA potwierdza międzynarodowa firma audytorska „Deloitte”, która w 2013 roku badając TOP 500 największych przedsiębiorstw z Europy Środkowej, umieściła BTA w gronie 50 największych towarzystw ubezpieczeniowych.

  Opłacony kapitał zakładowy BTA wynosi 60 109 219 PLN (stan na dzień 27.10.2014). Działalność ubezpieczeniową w Polsce, BTA rozpoczęła w czerwcu 2009 roku na zasadzie swobodnego przepływu świadczenia usług (FOS). Wraz z dynamicznym rozwojem działalności (przypis w Polsce w 2013 roku wyniósł 96 mln PLN), w styczniu 2014 roku BTA otworzyła swój oddział w Polsce.

 • Bronisław Woźnialis uhonorowany 22 października 2014

  Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

  To zaszczytne wyróżnienie Bronisław Woźnialis odebrał podczas jubileuszowego spotkania suwalskiego środowiska biznesowego z okazji 25-lecia polskiej transformacji ustrojowej, które odbyło się 20 października 2014 roku w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach. Wydarzenie było okazją do podsumowań, jak też rozmów na temat przyszłości przedsiębiorczości w Polsce, a przede wszystkim w Suwałkach.

  W spotkaniu udział wzięli m. in. Witold Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski.

 • Nowy produkt – ubezpieczenie Dom Pakiet 15 października 2014

  W naszej ofercie pojawił się nowy produkt majątkowy BTA – ubezpieczenie mieszkań i domów Dom Pakiet. Jest to produkt kompleksowy, który poza ubezpieczeniem mienia obejmuje także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance.

  Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie: dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania, mienie ruchome, mienie wartościowe, budynki gospodarcze, garaże, budowle, zewnętrzne elementy (domu, budynku gospodarczego lub budowli), nagrobki, domy letniskowe. Ubezpieczyć można również: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego, a także usługi assistance.

  Ubezpieczenie Dom Pakiet zawiera szereg atrakcyjnych rozwiązań, wśród których na uwagę zasługuje możliwość ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania według wartości odtworzeniowej bez limitowania wieku ubezpieczanego mienia, a także możliwość ubezpieczenia ryzyka zamarzania wody (w katalogu: zdarzeń losowych). Nasz produkt wyróżnia też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, bowiem ochrona obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym – bez naliczenia dodatkowej składki za te osoby. Pozostałe zalety tego produktu są następujące:

  • koszty naprawy zabezpieczeń z SU 500 PLN w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, bez konieczności opłaty dodatkowej składki;
  • ryzyko przepięcia z wysokim limitem – do 100 000 PLN;
  • możliwość ubezpieczenia zewnętrznych elementów m. in. od kradzieży zwykłej i dewastacji;
  • w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego w domu/mieszkaniu od kradzieży z włamaniem i rozboju – ochrona obejmuje również ryzyko rozboju poza miejscem ubezpieczenia, na terenie Polski;
  • OC w życiu prywatnym – możliwość rozszerzenia o OC najemcy lub OC wynajmującego;
  • NNW – świadczenie z tytułu śmierci – 100% SU.

 • Ubezpieczenie w 2, 4 lub 11 ratach 14 października 2014

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcieliby zakupić ubezpieczenie nie obciążając zarazem domowego budżetu jednorazową opłatą za polisę, RESO Europa Service podjęła współpracę z firmą, która umożliwia rozłożenie płatności na raty poprzez system ratalny BACCA. Zaletami tego systemu są niskie raty, łatwa spłata i minimum formalności.

  System ratalny BACCA oferuje płatność składki ubezpieczeniowej w 2, 4 lub nawet 11 ratach, dając możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń poprzez rozłożenie płatności w czasie. Zakup ubezpieczenia w tym systemie jest niezwykle łatwy – wystarczy posiadanie dowodu osobistego oraz wskazanie numeru rachunku bankowego. Nie wymagamy żadnych dodatkowych zaświadczeń ani dokumentów.

  Decydując się na system ratalny BACCA Klienci mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na raty bez wpłaty pierwszej raty u Agenta. Co więcej nie muszą kontrolować harmonogramu płatności kolejnych rat, dzięki opcji polecenia zapłaty na rzecz BACCA.

  Obecnie w systemie ratalnym BACCA można zapłacić za składkę takich ubezpieczeń BTA jak: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, NNW kierowcy i pasażerów, Auto Szyby oraz pomocy podczas podróży – assistance. W przyszłości na raty będzie można również nabyć Zieloną Kartę i ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźnika drogowego.

 • Jesteśmy “Mocną firmą godną zaufania 2013” 22 sierpnia 2014

  Tym razem RESO Europa Service znalazła się w rankingu „Mocna Firma Godna Zaufania 2013” województwa podlaskiego, gdyż jej średnia efektywność w latach 2011-2012 wyniosła ponad 12 procent.

  Tytuł ten przysługuje dynamicznym i efektywnym przedsiębiorstwom, czyli takim, które w jednym roku jednocześnie uzyskały tytuł „Gepard Biznesu” i „Efektywna Firma” na podstawie kilkuletnich wyników finansowych. Wywiadownia Handlowa Infocredit spośród 830 firm wybrała te, które w latach 2011-2012 miały każdego roku przynajmniej pół miliona złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

  Wartość rynkowa „Mocnych Firm Godnych Zaufania 2013” została policzona na koniec marca 2012 i 2013 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Czytaj więcej –> Mocne Firmy Godne Zaufania 2013 województwa podlaskiego

 • Co warto wiedzieć o szkodach międzynarodowych 11 lipca 2014

  Na szczególną uwagę zasługują szkody o charakterze międzynarodowym czyli takie, które spowodowane są przez obcokrajowców na terytorium Unii Europejskiej lub Polaków poza granicami kraju tzw. wypadki transgraniczne.

  Jeśli staliśmy się ofiarą takiej szkody, to przede wszystkim musimy zidentyfikować sprawcę, jego pojazd i zakład ubezpieczeń. W przypadku, gdy szkody ograniczają się do uszkodzeń pojazdu wystarczy, że wspólnie ze sprawcą wypełnimy dwujęzyczny formularz wspólnego zgłoszenia szkody. Natomiast, gdy doznamy obrażeń ciała powinniśmy wezwać Policję na miejsce zdarzenia. Zaś po powrocie do kraju – zgłosić się do Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, które wskaże nam adres właściwego reprezentanta do spraw roszczeń w Polsce. Znając nazwę ubezpieczyciela sami możemy sprawdzić na stronie www.pbuk.pl, czy dane towarzystwo ma nominowanego korespondenta na terenie Polski. Jeśli tak, to powinniśmy zgłosić szkodę właściwemu korespondentowi. W przypadku, gdy nie możemy znaleźć korespondenta towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca lub nie wiemy, gdzie dany pojazd jest ubezpieczony, należy zgłosić szkodę w PZU S.A. lub TUiR Warta S.A. (pełniących funkcję agenta PBUK), podając nr rejestracyjny i państwo rejestracji pojazdu sprawcy (liczą się tablice rejestracyjne, a nie obywatelstwo lub narodowość kierowcy).

  Na mocy porozumień zawartych z PBUK towarzystwa te wykonają oględziny i wycenę szkód w poszkodowanym pojeździe. Jeśli chodzi o terminy regulacji szkody zaistniałej poza granicami Polski, to reprezentant ds. roszczeń zobowiązany jest, w terminie 3 miesięcy od zgłoszenia szkody, do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone żądanie odszkodowawcze wraz z uzasadnieniem.

  Bardzo ważne jest to, że w procesie likwidacji szkód zagranicznych obowiązuje zasada miejsca zdarzenia, czyli prawem właściwym jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda. Po wypadku za granicą następuje zatem likwidacja szkody zgodnie z zagranicznym prawem odszkodowawczym i przepisami dotyczącymi ustalenia odpowiedzialności. Tak więc np., jeśli szkoda miała miejsce na Litwie, prawem właściwym do regulacji szkody jest prawo litewskie. Natomiast jeśli szkoda miała miejsce w Polsce, prawem właściwym jest prawo polskie.

  Aspekty prawne dotyczące zasad regulacji szkód międzynarodowych zawarte są w Regulaminie Wewnętrznym Systemu Zielonej Karty oraz w Czwartej Dyrektywie Komunikacyjnej (DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000/26/WE z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG i 88/357/EWG).

  Agnieszka Woźniak
  kierownik Działu Szkód Międzynarodowych
  RESO Europa Service Sp z o.o.

 • RESO w rankingu “Efektywnych Firm 2013” 02 lipca 2014

  Po raz kolejny RESO Europa Service znalazła się w rankingu „Efektywnych Firm” województwa podlaskiego, bo jej efektywność w latach 2011-2012 wyniosła 12,4 procent.

  Spośród 3 mln przedsiębiorstw Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te, które w latach 2011-2012 miały każdego roku przynajmniej pół mln złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia. Konkurs “Efektywna Firma” prowadzony jest przez Instytutu Nowoczesnego Biznesu od 2008 roku. Przez sześć lat INB przeanalizował wyniki finansowe ponad 3 milionów polskich firm.

 • Wyróżnienie w konkursie “Gepardy Biznesu 2013″ 17 czerwca 2014

  Zostaliśmy wyróżnieni w VIII edycji konkursu „Gepardy Biznesu 2013” województwa podlaskiego za dynamiczny rozwój. Nasza wartość rynkowa w latach 2012-2013 wzrosła o 28 procent. To drugie takie wyróżnienie dla RESO Europa Service.

  Ranking dynamicznych firm, których wartość rynkowa w okresie marzec 2012 – marzec 2013 wzrosła o minimum 10 procent, został sporządzony przez Wywiadownię Handlową InfoCredit na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Wartość rynkową wyliczono porównując wyniki firm do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Letnia promocja na produkty BTA 10 czerwca 2014

  W okresie od 2 czerwca do 31 sierpnia 2014 roku obowiązuje letnia promocja na poszczególne produkty BTA. Każdy Klient, który w tym okresie kupi ubezpieczenie OC w pakiecie z innymi produktami otrzyma kilkuprocentową zniżkę na OC. Warunkiem uzyskania upustu jest jednorazowa zapłata składki. Warianty pakietów wyglądają następująco:

  • kupując OC + NNW Klient uzyska 2% zniżki na OC;
  • kupując OC + NNW + AS (Auto Szyby) Klient uzyska 4% zniżki na OC;
  • kupując OC + NNW + PPP (pomoc podczas podróży ) assistance Klient uzyska 4% zniżki na OC;
  • kupując OC + NNW + AS (Auto Szyby) + PPP (pomoc podczas podróży) assistance Klient uzyska 5% zniżki na OC.

  Ponadto w czasie letniej promocji Klient może zyskać rabat na produkty dopełniające ubezpieczenie OC tj. ubezpieczenie PPP (pomocy podczas podróży) assistance, NNW i AS (Auto Szyby). Upusty wyglądają następująco:

  • kupując PPP (pomocy podczas podróży) assistance Klient otrzyma 5 zł zniżki na ten produkt;
  • kupując NNW Klient otrzyma 10 zł zniżki na ten produkt;
  • kupując AS (Auto Szyby) Klient otrzyma 15 zł zniżki na ten produkt.

  Promocje łączą się ze sobą

 • Autowypłata 02 czerwca 2014

  Informujemy, że decyzją Zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o. od 2 maja 2014 roku wprowadza się nową formę wypłaty składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod nazwą AUTOWYPŁATA. Niniejsza decyzja jest efektem dużej ilości niepodjętych w terminie zwrotów składki w formie przekazu pocztowego.

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia można odebrać w terminie 60 dni od daty sporządzenia decyzji w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Ważne Do banku należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty lub paszport) informując kasjera, że jest to “autowypłata” zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W związku z wprowadzoną zmianą, w przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, należy pamiętać o wskazaniu we wniosku o zwrot składki, danych osobowych oraz nr PESEL osoby upoważnionej.

 • Nowy produkt – ubezpieczenie pomocy podczas podróży – assistance 02 czerwca 2014

  2 czerwca 2014 roku BTA do gamy swoich produktów ubezpieczeniowych wprowadziła dobrowolny produkt komunikacyjny – pomoc podczas podróży – assistance.

  Jest to usługa, która polega na organizacji i pokryciu kosztów holowania oraz parkowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koniecznych z powodu jego uszkodzenia. Usługa holowania pojazdu jest realizowana z limitem maksymalnie do 50 km od miejsca zdarzenia drogowego oraz z limitem kosztów czynności polegających na podniesieniu, wyciągnięciu, umieszczeniu na drodze ubezpieczonego pojazdu wynoszącym 2.000 zł netto. W przypadku uszkodzenia pojazdu wskutek zdarzenia drogowego poza godzinami pracy warsztatu naprawczego, BTA świadczy dodatkowo usługę parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu.

  Prócz organizacji i pokrycia kosztów holowania, w ramach ubezpieczenia Ubezpieczony lub Kierowca może skorzystać bezpłatnie z telefonicznej pomocy informacyjnej, czyli np. przekazaniu pilnej wiadomości związanej z zaistniałym wypadkiem drogowym wskazanej osobie, udzieleniu informacji o sposobie postępowania w razie zajścia wypadku drogowego oraz zasadach sporządzania oświadczenia powypadkowego pomiędzy jego uczestnikami.

  Usługa assistance świadczona jest jeden raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia assistance zawiera się na okres 12 miesięcy, jako dopełnienie umowy OC z takim samym okresem odpowiedzialności. Ubezpieczeniem pomocy podczas podróży – assistance mogą zostać objęte wyłącznie samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają: Ogólne Warunki Ubezpieczenia zgodne z obowiązującymi aktami normatywnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zgłoszenie szkody assistance
  Aby zgłosić szkodę z tytułu tego ubezpieczenia należy zadzwonić pod numer tel. 87 565 4444, a następnie na klawiaturze telefonu wybrać 0.

 • Czwarte wyróżnienie “Superfirmy” dla RESO Europa Service 30 maja 2014

  Już po raz czwarty RESO Europa Service otrzymała wyróżnienie w rankingu „Superfirmy 2014”, zorganizowanym przez Gazetę Współczesną, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Wojewódzki Urząd Pracy.

  Ranking wyłonił najlepsze firmy województwa podlaskiego, które kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Kryteria, które brano pod uwagę to: działania na rzecz lokalnej społeczności, dbanie o środowisko naturalne, przyjazność miejsca pracy, przestrzeganie etyki w biznesie oraz sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.

 • Koniec ubezpieczenia – brak wznowienia w przypadku zakupu pojazdu 19 maja 2014

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku wniosła sporo zmian, i choć dotyczą one wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych – w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę. Warto przypomnieć o ochronie ubezpieczeniowej przejmowanej po zbywcy w przypadku zakupu pojazdu.

  Jeśli zdecydujemy się na kontynuację ubezpieczenia OC, z którym zakupiliśmy auto pamiętajmy, że ta ochrona trwa tylko do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie zbywcy. Ustawa jednoznacznie reguluje fakt automatycznego zakończenia OC w sytuacji, gdy podczas jego trwania następuje przeniesienie prawa własności. Tym samym nie musimy składać wypowiedzenia takiej polisy, bo ochrona wygasa na mocy ustawy – oczywiście pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń posiada informację o zmianie właściciela. Dosłanie czytelnej i kompletnej umowy o przeniesieniu prawa własności pojazdu ciąży na zbywcy w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby takiego zgłoszenia dokonał nabywca.

  Pewne jest to, że w przypadku posiadania przez zakład ubezpieczeń wiedzy o zmianie właściciela pojazdu, nie nastąpi automatyczne wznowienie na kolejne 12 miesięcy. Warto podkreślić, że taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadku polis przejętych po zbywcy. Należy o tym pamiętać, gdyż ciągłość ubezpieczenia obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych uchroni nas przed wysokimi karami finansowymi grożącymi ze strony UFG. Krótko mówiąc ochrona z polisy zbywcy wygaśnie z końcem okresu ubezpieczeniowego i nie ma potrzeby składania wypowiedzenia takiej umowy. Jak wszystko, ma to swoje dobre i złe strony… mniej biurokracji więcej czasu na przyjemności. Natomiast zapominalskim ku pamięci – sprawdź ważność swojej polisy jeśli kontynuujesz OC zbywcy.

  Agnieszka Piotrowska
  st. specjalista Departamentu Finansowo-Księgowego,
  RESO Europa Service Sp z o.o.

 • Zmiana adresu lub numeru rejestracyjnego – dopilnuj tego 14 kwietnia 2014

  Zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu wymaga sporządzenia aneksu do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym celu należy przekazać Ubezpieczycielowi kserokopię nowego dowodu rejestracyjnego, powołując się na numer polisy, której dotyczy zmiana. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź na pośrednictwem jednego z naszych Agentów.

  Jest to o tyle ważne, iż w przypadku konieczności okazania odpowiednim władzom unikniemy zbędnego tłumaczenia – kiedy zostanie zakwestionowana ważność naszego ubezpieczenia. Ponadto poinformowanie Ubezpieczyciela o zmianie numerów rejestracyjnych zagwarantuje, że w Ośrodku Informacji UFG znajdą się poprawne i aktualne dane naszego pojazdu. Podobnie rzecz ma się w przypadku zmiany danych personalnych bądź adresowych. Każdorazowo, gdy zmienimy np. miejsce zamieszkania lub nazwisko, należy obligatoryjnie dokonać odpowiednich zmian również w polisie OC. Zasadniczo niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń na samym dokumencie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, dlatego wymagane jest sporządzenie aneksu w zakresie jakiego dotyczy zaistniała zmiana.

  Pamiętajmy o tym, by na bieżąco regulować kwestie związane ze zmianą numeru rejestracyjnego czy miejsca zamieszkania. Dobry przepływ informacji między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, to gwarancja spokojnej i udanej współpracy – mamy nadzieję wieloletniej.

  Agnieszka Piotrowska
  st. specjalista Departamentu Finansowo-Księgowego,
  RESO Europa Service Sp. z o.o.