RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Aktualności

 • BTA i Europ Assistance wspólnie dla przedsiębiorców 06 kwietnia 2016

  „BTA Insurance Company” SE wspólnie z Europ Assistance przygotowały pakiet pomocy dla przedsiębiorców. W ramach programu ubezpieczeni otrzymują kompleksową pomoc w sytuacji awarii instalacji w siedzibie firmy lub awarii sprzętu biurowego, a także dostęp do całodobowej infolinii prawnej, gospodarczej lub infolinii dotyczącej sieci usługodawców. Ponadto pakiet przewiduje pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku w firmie lub w czasie podróży służbowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników.

  Szeroki zakres świadczeń, zarówno technicznych, jak i medycznych czy nawet ubezpieczenia na czas podróży służbowej, chroni przedsiębiorców w nieprzewidzianych sytuacjach, ale także wspiera w codziennym prowadzeniu działalności.

  Problemy techniczne w biurze

  W ramach office assistance klienci mają do dyspozycji pakiet świadczeń zawierający pomoc w przypadku awarii instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej lub centralnego ogrzewania/pieca grzewczego, których naprawa wykracza poza odpowiedzialność zarządcy, administracji budynku lub służb miejskich. Ubezpieczony może w takim przypadku skorzystać trzy razy z pomocy specjalisty w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Natomiast w sytuacji uszkodzenia sprzętu biurowego i IT tj. kserokopiarki, drukarki, skanera, faxu, niszczarki dokumentów, jednostki centralnej komputera i monitora czy laptopa, ubezpieczony może liczyć na pomoc specjalisty dwa razy w trakcie trwania ubezpieczenia. Dodatkowo, jeżeli w ramach awarii lub wypadku siedziba firmy została zniszczona w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie w niej dotychczasowej działalności, klienci mogą skorzystać z przechowania, transportu lub dozoru mienia (świadczenia wymienne).

  Pomoc medyczna dla przedsiębiorcy i jego pracowników

  Pakiet świadczeń assistance został wzbogacony o pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku w firmie lub w czasie podróży służbowej dla przedsiębiorcy i jego pracowników. W ramach tej oferty mogą oni w trakcie trwania umowy ubezpieczenia trzy razy skorzystać z wizyty lekarza pierwszego kontaktu, wizyty pielęgniarki i transportu medycznego. W sytuacji, gdy wypadek podczas podróży służbowej miał miejsce powyżej 50 km od stałego miejsca pracy i konieczne jest zorganizowanie zastępstwa służbowego, przedsiębiorca może liczyć na organizację i pokrycie kosztów podróży pracownika wyznaczonego na zastępstwo. Z kolei w przypadku trwającej dłużej niż 7 dni hospitalizacji ubezpieczonego może on skorzystać z organizacji i pokrycia kosztów opieki domowej po hospitalizacji przez maksymalnie 5 dni.

  Z naszych doświadczeń w obsłudze podmiotów z sektora MSP wynika, że największą popularnością cieszą się świadczenia związane z interwencją informatyka, pomocą hydraulika, ślusarza, czy serwisem RTV i AGD. Posiadanie pakietu office assistance daje przedsiębiorcom realne oszczędności. Koszty poszczególnych interwencji mogą wynosić nawet kilkaset złotych w zależności od rodzaju szkody. Dodatkowo szukanie specjalisty na własną rękę odrywa przedsiębiorców od ich głównej działalności biznesowej – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

  Od czasu nawiązania współpracy z Europ Assistance odnotowaliśmy znaczne zwiększenie sprzedaży produktów Assistance, co świadczy o wysokim zainteresowaniu i pozytywnej ocenie klientów – mówi Artur Stępień, Zastępca Dyrektora Oddziału „BTA Insurance Company” SE w Polsce.

  Programy office assistance zawierają ponadto całodobowy, nielimitowany dostęp do infolinii o sieci usługodawców, eko-infolinii i infolinii gospodarczej. Ta ostatnia usługa jest szczególnie przydatna dla przedsiębiorców, którzy poszukują informacji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ubezpieczony w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie mógł sześć razy skorzystać z infolinii prawnej, gdzie uzyska informacje obejmujące prawo cywilne, administracyjne, pracy, podatkowe, gospodarcze, a także będzie mógł otrzymać drogą elektroniczną aktualne akty czy wzory umów cywilno-prawnych.

 • Wesołych Świąt! 25 marca 2016

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
  przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
  Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
  w gronie rodziny i wśród przyjaciół
  oraz wesołego “Alleluja”

  życzą Zarząd oraz Pracownicy RESO Europa Service

 • Relacja ze spotkania z brokerami i agentami 25 marca 2016

  RESO Europa Service oraz „BTA Insurance Company” SE rozpoczęły cykl prezentacji dla brokerów i szkoleń dla agentów. Pierwsze spotkania odbyły się 17 i 18 marca w Białymstoku. Ich celem było omówienie dwóch nowych produktów – Biznes Pakiet oraz Gwarancji Ubezpieczeniowych oraz podtrzymanie dobrych relacji obu firm z pośrednikami ubezpieczeniowymi.

  Pierwsze spotkanie z brokerami rozpoczęło się w czwartkowe popołudnie, 17 marca br. Na wstępie w formie prezentacji przedstawiono ogólne informacje dotyczące „BTA Insurance Company” SE oraz jej Partnera Generalnego – RESO Europa Service, która zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych oraz procesem likwidacji szkód.

  Ta część miała na celu przede wszystkim przypomnienie najważniejszych informacji o RESO i BTA oraz utwierdzeniu naszych Gości w przekonaniu, że jesteśmy stabilnym partnerem do współpracy – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  Następnie szczegółowo omówiono nowe produkty – udoskonalony w ostatnim czasie Biznes Pakiet, który zaprezentował Ireneusz Drzewiecki, Manager Ubezpieczeń Majątkowych RESO Europa Service oraz całkowicie nowe gwarancje ubezpieczeniowe, o których mówił Artur Stępień, Zastępca Dyrektora „BTA Insurance Company” SE.

  Wprowadzenie dwóch nowych produktów tj. Biznes Pakietu i Gwarancji Ubezpieczeniowych, to zakończenie kolejnego etapu prac nad poszerzaniem oferty produktowej BTA i RESO. Aktualnie posiadamy szeroki wachlarz produktów nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla biznesu i podmiotów instytucjonalnych. Cieszy mnie fakt, że nowa oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem pośredników ubezpieczeniowych – zarówno agentów, jak i brokerów, co w efekcie spowoduje umocnienie naszej pozycji na rynku – powiedział Dyrektor Stępień.

  O ile gwarancje ubezpieczeniowe są zupełnie nowym produktem w ofercie BTA i RESO, to Biznes Pakiet był już dostępny od roku. W ramach pierwotnej wersji BTA ubezpieczała szpitale i inne jednostki prowadzące działalność leczniczą. Kilka tygodni temu produkt został jednak znacznie rozszerzony, co powoduje, że jego ponowna prezentacja oraz omówienie pełnej charakterystyki z pewnością okazały się pomocne dla zaproszonych pośredników ubezpieczeniowych.

  Po prezentacji produktów rozpoczęła się żywa dyskusja na temat zakresu, kluczowych definicji, zalet, a także wyłączeń obu produktów.

  Podobny schemat spotkania miał miejsce dzień później, gdy przeprowadzono szkolenie dla agentów RESO z Regionu 1.

  W obu spotkaniach uczestniczyło po kilkunastu agentów oraz brokerów. „BTA Insurance Company” SE reprezentował Artur Stępień, zaś ze strony RESO Europa Service pojawili się Bronisław Woźnialis, Ireneusz Drzewiecki, Inga Powichrowska, p. o. Dyrektora Departamentu Sprzedaży RESO oraz Jolanta Kardel, specjalista ds. obsługi brokerskiej i zamówień publicznych. Ponadto na spotkaniu z agentami uczestniczył Grzegorz Powichrowski, Kierownik Sprzedaży Regionu 1, obejmującego województwo podlaskie oraz część mazowieckiego.

  Opinie uczestników dotyczące spotkań były bardzo pozytywne. Następne spotkania z brokerami i agentami odbędą się po świętach wielkanocnych.

 • Gwarancje ubezpieczeniowe dostępne w ofercie BTA i RESO 17 marca 2016

  Gwarancje ubezpieczeniowe to kolejny nowy produkt „BTA Insurance Company” SE, który jest dostępny w ofercie RESO Europa Service. Gwarancje zostały przygotowane w dwóch wariantach: na bazie umowy generalnej oraz na bazie umowy pojedynczej. Produkt powstał z myślą o przedsiębiorstwach oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty określonej w umowie sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wykonuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Posiadając gwarancje firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych – na przykład na wpłatę wadium przetargowego, a jej kontrahenci mają pewność, że współpracują z wiarygodnym partnerem.

  W ramach przyjętych założeń dotyczących dywersyfikacji portfela oraz wejścia BTA na rynek z nowym produktem ubezpieczeń majątkowych – Biznes Pakiet, łotewski zakład ubezpieczeniowy wprowadził również gwarancje ubezpieczeniowe, które są kolejnym produktem dedykowanym dla przedsiębiorstw (spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  Wdrożenie gwarancji jest odpowiedzią na aktualną sytuację na rynku: Biorąc pod uwagę uruchomienie kolejnego pakietu dotacji unijnych oraz analizując otoczenie rynkowe uznaliśmy, że to odpowiedni czas na wprowadzenie gwarancji ubezpieczeniowych do oferty BTA i RESO – powiedział Artur Stępień, Zastępca Dyrektora „BTA Insurance Company” SE.

  Gwarancje mogą być udzielane na bazie umowy generalnej (na podstawie której wydawane są indywidualne gwarancje, tj. zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad lub usterek), a także na bazie umowy pojedynczej (w tym przypadku gwarancje są wydawane jednostkowo). Okres obowiązywania trzech typów gwarancji wynosi 120 dni dla gwarancji zapłaty wadium, 24 miesiące dla gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 61 miesięcy dla gwarancji usunięcia wad lub usterek.

  Nowy produkt jest skierowany przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują przetargi oraz kontrakty na rzecz innych podmiotów. Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z wymaganych form zabezpieczenia wykonania kontraktu, a ponadto pozwala wnioskodawcy na niezamrażanie własnych środków finansowych na dłuższy okres czasu, co relatywnie zwiększa płynność finansową.

  Dzięki wyspecjalizowanej kadrze BTA zapewnia szybką odpowiedź w zakresie przedstawionego wniosku (przy skompletowaniu całej wymaganej dokumentacji do oceny, termin na uzyskanie odpowiedzi nie powinien przekroczyć jednego – dwóch dni roboczych), elastyczność w zakresie dostosowania treści gwarancji do potrzeb inwestorów oraz możliwość uzyskania większych limitów na gwarancje.

  Wierzymy, że nasz produkt po niedługim czasie zostanie dostrzeżony przez rynek – brokerów i agentów – i stanie się istotną i bezpieczną częścią naszego portfela – dodał Artur Stępień.

  „BTA Insurance Company” SE oraz RESO Europa Service nawiązują już kontakty z agentami oraz brokerami zajmującymi się tym produktem. W planach jest zorganizowanie szkoleń sprzedażowych dla partnerów obu firm.

 • Auto Land Mistrzem RESO Suwałki Football League! Relacja z Gali 17 marca 2016

  Drużyna Auto Land została mistrzem RESO Suwałki Football League! Po 12 wygranych meczach i tylko jednej porażce, biało-czerwoni bezsprzecznie zostali najlepszym zespołem amatorskiej ligi piłkarskiej w Suwałkach. Ich lider, Damian Sobolewski, został uznany za najlepszego zawodnika RESO Suwałki Football League. Wręczenie nagród nastąpiło podczas oficjalnej Gali.

  RESO Suwałki Football League to amatorska liga piłkarska, w której wzięło udział 14 drużyn. Rozgrywki rozpoczęły się na początku grudnia 2015 roku i trwały do 11 marca. Losy mistrzostwa ligi ważyły się do ostatnich chwil. Broniący tytułu Auto Land ostatecznie nie pozwolił sobie odebrać pierwszego miejsca i zasłużenie został Mistrzem RESO Suwałki Football League 2015/2016. Obok biało-czerwonych na podium znalazł się jeszcze naszpikowany zawodnikami Sparty Augustów Alp Matrix oraz UKS Rutka-Tartak Suwalking. Tuż za nimi uplasowała się drużyna Rodziców Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki oraz Bio-Profil SPA. Tabelę zamknęły drużyny AZS PWSZ Suwałki, Euro Okno oraz Euromaster Gniedziejko.

  Rozdanie nagród nastąpiło podczas oficjalnej Gali, która odbyła się minionej soboty w Pink Bowlink & Club. Za prowadzenie Gali odpowiedzialny był najlepszy spiker piłkarski w Polsce – Andrzej Łukowski. Uroczyste spotkanie organizatorzy z Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęli tradycyjnie od podziękowań i wręczenia pamiątek dla sponsorów i partnerów.

  RESO Europa Service była sponsorem generalnym rozgrywek, w znaczący sposób przyczyniając się do sprawnego zorganizowania ligi. Pod nieobecność Bronisława Woźnialisa, Prezesa RESO, naszą firmę reprezentował na Gali Tomasz Szyszko.

  W imieniu Pana Prezesa oraz wszystkich pracowników RESO Europa Service chciałbym podziękować i pogratulować organizatorom ligi – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach, którzy zadbali o to, aby zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Gratuluję również wszystkim drużynom, które zapewniły nam 13 ekscytujących kolejek – powiedział Tomasz Szyszko, specjalista ds. marketingu RESO Europa Service. RESO Suwałki Football League to 14 drużyn, 13 kolejek oraz 91 meczów, w których padły 404 gole, co daje średnio 4,5 bramki na mecz. To wszystko pokazuje, że emocji nie zabrakło. Liczę na to, że w następnych edycjach ligi uda się poprawić te statystyki – zakończył swoje wystąpienie Szyszko.

  Po podziękowaniach dla sponsorów rozpoczęło się nagradzanie drużyn. Puchary trafiły najpierw do drużyn z dołu tabeli, od 14. AZS PWSZ Suwałki, aż do czwartego w tabeli zespołu Rodziców Akademii Piłkarskiej Wigry Suwałki.

  Zanim Puchary odebrali przedstawiciele trzech najlepszych drużyn, poznaliśmy zdobywców nagród indywidualnych: najlepszego strzelca RESO SFL, najlepszego bramkarza RESO SFL oraz najlepszego zawodnika RESO SFL.

  Statuetkę dla króla strzelców odebrał Wojciech Mickiewicz z Alp Matrix, który w 13 meczach zdobył aż 22 gole. W klasyfikacji najlepszych strzelców wyprzedził Damiana Sobolewskiego z Auto Landu, który zdobył dwie bramki mniej. Co ciekawe, podobną kolejność w rywalizacji strzeleckiej mieliśmy w poprzedniej edycji ligi.

  Najlepszym bramkarzem RESO SFL został Kamil Szczecina z Salagu. Nominowanymi w tej kategorii byli niegdysiejsi zawodnicy suwalskich Wigier – Karol Piaścik z Rutki-Tartak oraz Patryk Sobolewski z Rodziców AP Wigry.

  W najciekawszej rywalizacji indywidualnej – najlepszego zawodnika RESO SFL – ponownie konkurowali ze sobą Wojciech Mickiewicz (Alp Matrix) i Damian Sobolewski (Auto Land). Poza tym nominowany do nagrody był Adam Wyszyński z Bio-Profil SPA. Ostatecznie nagrodę z rąk przedstawiciela RESO Europa Service odebrał Damian Sobolewski.

  Na zakończenie wróciliśmy do ceremonii wręczenia nagród zespołowych. Brązowe medale otrzymali zawodnicy UKS Rutka-Tartak, srebro trafiło do graczy Alp Matrix, zaś złoto zawisło na szyjach piłkarzy Auto Landu.

  Tabela oraz więcej informacji na footballsuwalki.pl.

 • Nowy Biznes Pakiet 01 marca 2016

  W ramach wdrażanej strategii produktowej i rozwoju obszarów biznesowych, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty nowy produkt „BTA Insurance Company” SE – Biznes Pakiet. Produkt jest skierowany do klientów instytucjonalnych – przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jednak dzięki szerokiemu zakresowi i elastyczności może objąć ochroną ubezpieczeniową również Klientów wykraczających poza zwyczajowo przyjęte kryteria.

  Przygotowania związane z wprowadzeniem nowego ubezpieczenia na rynek trwały dość długo, jednak efektem prac jest produkt, który zawiera wszystkie najlepsze rozwiązania dostępne dotychczas na polskim rynku dla podmiotów instytucjonalnych: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządowych czy stowarzyszeń.

  Prace nad nowym produktem poprzedzone były wnikliwą analizą – z jednej strony potrzeb klienta docelowego i funkcjonujących na rynku rozwiązań produktowych, taryfowych, z drugiej zaś strony rozwiązań proponowanych przez pośredników ubezpieczeniowych, a zwłaszcza brokerów. Mam na myśli programy ubezpieczeniowe czy klauzule dedykowane ściśle określonemu klientowi czy branży, w której działa – mówi Artur Stępień, Zastępca Dyrektora Oddziału BTA w Polsce. Dzięki kompilacji wspomnianych elementów, doświadczeniu osób pracujących nad produktem oraz współpracy z obszarem sprzedaży powstał produkt, który oprócz standardowych, rynkowych rozwiązań, zawiera także liczne „wyróżniki”, wobec czego – jestem o tym głęboko przekonany – może z powodzeniem konkurować na rynku ubezpieczeń MSP – dodał Dyrektor Stępień.

  Produkt Biznes Pakiet zawiera wszystkie podstawowe ubezpieczenia oferowane przedsiębiorcom, z możliwością elastycznego ich modyfikowania poprzez wprowadzanie rozwiązań ponadstandardowych w postaci klauzul czy postanowień dodatkowych, adekwatnych do określonego rodzaju działalności. W zakresie ubezpieczenia znajduje się między innymi ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń, od kradzieży z włamaniem i rozboju, ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego. Produkt zawiera również cieszące się coraz większą popularnością ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a także rozbudowaną ofertę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Umowa ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzona o bogaty pakiet usług assistance, które w ostatnim czasie stały się jednym z głównych tematów pytań Klientów.

  Obecnie koncentrujemy się na promocji naszego nowego produktu, organizując liczne spotkania z agentami i brokerami – mówi Ireneusz Drzewiecki, Manager Ubezpieczeń Majątkowych RESO Europa Service Sp. z o. o., Partnera Generalnego “BTA Insurance Company” SE Spółka Europejska w Polsce. Już po pierwszych prezentacjach widać, że nasz produkt znajduje uznanie wśród pośredników ubezpieczeniowych, co mnie bardzo cieszy, bo to świetnie wróży naszej współpracy w zakresie jego sprzedaży – dodał Drzewiecki.

  Więcej na temat Biznes Pakiet tutaj.

 • RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania 18 lutego 2016

  Na 100 dni przed zawodami „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania”, przy obecności Prezydenta Suwałk, nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz RESO Europa Service Sp. z o. o. Suwalska spółka została Sponsorem Generalnym zawodów biegowych, które będą się odbywać co roku w pierwszą sobotę po święcie Bożego Ciała. RESO będzie wspierać trzy edycje zawodów – do 2018 roku włącznie.

  Podpisanie porozumienia nastąpiło podczas konferencji prasowej, która miała miejsce dziś przed południem w suwalskim Aquaparku. Dokument dotyczący organizacji zawodów biegowych „RESO Suwałki 10,5” przy kontrasygnacie Czesława Renkiewicza, Prezydenta Miasta Suwałk, parafowali Waldemar Borysewicz, Dyrektor OSiR-u i Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO. Suwalska Spółka zapewniła finansowanie trzech najbliższych edycji Miejskiego Święta Biegania. Zadowolenia z podpisania porozumienia nie krył Prezydent Suwałk:

  Cieszę się, że firma RESO wspiera inicjatywy Ośrodka Sportu i Rekreacji – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.

  RESO na każdym kroku zaznacza swoje przywiązanie do Suwałk i chętnie angażuje się w tego typu inicjatywy. Sponsoring wydarzeń sportowych jest jednym z głównych elementów strategii Społecznej odpowiedzialności biznesu RESO.

  Bieg „RESO Suwałki 10,5” to ciekawa inicjatywa, której celem jest promocja sportu oraz zdrowego trybu życia. Wierzymy, że dzięki transgranicznemu położeniu naszego miasta, profesjonalizmowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz wsparciu Urzędu Miasta i sponsorów, „RESO Suwałki 10,5” ma szansę stać się topową imprezą biegową w tej części Polski – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  Idea zawodów opiera się na organizacji biegu nocą, co pozwoli stworzyć unikalną atmosferę tego wydarzenia. Co roku zawody odbywać się będą w sobotę podczas długiego weekendu, tuż po święcie Bożego Ciała. Tegoroczna edycja nastąpi 28 maja, w 2017 roku będzie to 17 czerwca, natomiast w 2018 zawody „RESO Suwałki 10,5” odbędą się 2 czerwca.

  Cała trasa biegu zostanie atestowana zgodnie z procedurami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Podczas zawodów odbędzie się kilka biegów:

  • Od Krasnoludka do Gimludka – biegi dla przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej (na dystansie: 60 m – 1500 m)
  • Suwalskie Debiuty – bieg indywidualny na dystansie 3.516 km
  • Pogodne Suwałki Team – sztafetowy bieg uliczny na dystansie 10.549 km (3 x 3.516 km)
  • Suwalska Ćwiartka – bieg indywidualny na dystansie 10.549 km

  Gościem Honorowym zawodów będzie Jan Huruk, utytułowany maratończyk, zdobywca 7. miejsca na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, 4. miejsca Mistrzostw Świata w Tokio czy 3. Miejsca w ADT London Maraton oraz wielokrotny mistrz Polski w biegach długodystansowych.

  RESO Europa Service wyrasta na lidera finansowania suwalskiego sportu. W grudniu 2015 roku RESO została Sponsorem Generalnym amatorskiej ligi piłkarskiej – RESO Suwałki Football League, zaś w zeszłym miesiącu podpisała dwie umowy sponsoringowe ze Stowarzyszeniami „Akademia 2012” oraz „SALOS Suwałki”. Teraz przyszła kolej na „RESO Suwałki 10,5” – największą imprezę biegową w tej części Polski.

 • RESO wspiera SALOS 18 stycznia 2016

  18 stycznia 2016 roku Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o. oraz Dariusz Ułanowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach podpisali umowę, na mocy której suwalska spółka będzie darczyńcą Stowarzyszenia przez najbliższy rok. Jest to druga umowa sponsoringowa, którą RESO podpisała w ciągu ostatnich kilku dni.

  Porozumienie z SALOS-em jest efektem długotrwałego dialogu RESO ze Stowarzyszeniem oraz dotychczasowej satysfakcjonującej współpracy. W przeszłości RESO wielokrotnie wspierała działalność Stowarzyszenia prowadzonego przez Dariusza Ułanowicza. Dzięki podpisanej umowie „SALOS” może liczyć na stałą pomoc finansową, co z pewnością ułatwi planowanie zawodów sportowych, obozów czy treningów.

  „SALOS” to stowarzyszenie, które od 23 lat skutecznie realizuje swój główny cel, czyli wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Taka forma wychowywania oraz pomocy dzieciom jest nam bliska i dlatego zawsze z przyjemnością wspieraliśmy tę organizację – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service. Dodatkowym bodźcem do podpisania umowy z SALOS-em byli sami pracownicy RESO, którzy co roku chętnie przekazują 1% podatku dla Stowarzyszenia. To pokazuje, że całe środowisko naszej firmy wspiera młodych sportowców „SALOS-u” – dodał.

  Na początek pragnę w imieniu swoim jak również całego Stowarzyszenia podziękować Prezesowi i wszystkim pracownikom RESO Europa Service za okazane wsparcie i zaufanie – skomentował podpisanie umowy Dariusz Ułanowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SL SALOS” w Suwałkach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni i wyróżnieni zaistniałą sytuacją. Od wielu lat Firma RESO współpracuje z nami w różnych przedsięwzięciach. Podpisana umowa pozwoli nam i młodzieży przynależącej do Stowarzyszenia jeszcze lepiej przygotowywać się do wszelkiego rodzaju wydarzeń, w których bierzemy udział reprezentując Suwałki na arenie ogólnopolskiej i światowej. Dzięki wsparciu nasza młodzież, często pochodząca z trudnych środowisk, dostanie szanse na uzyskanie wyższych umiejętności sportowych oraz wychowawczych, bo „SALOS” to więcej niż sport – powiedział Dariusz Ułanowicz.

  Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS w Suwałkach zostało zarejestrowane 13 stycznia 1993 roku. Głównym propagatorem założenia stowarzyszenia był ks. Andrzej Kurto SDB oraz Andrzej Turowski, którzy zafascynowani włoskim modelem wychowawczym dzieci i młodzieży wykorzystywanym w PGS, postanowili wykorzystać doświadczenia i założyć SALOS w Suwałkach. Na początku w Stowarzyszeniu działały trzy sekcje: piłka nożna, koszykówka oraz tenis stołowy. Już w pierwszym roku działalności SALOS Suwałki niespodziewanie zdobył pierwsze miejsce w piłce nożnej na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Lubinie, a następnie przyszła wygrana na Europejskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej w Ljubljanie (Słowenia). Obecnie w ramach suwalskiego SALOS-u funkcjonuje kilka drużyn młodzieżowych w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa dziewcząt, lekkoatletyka, tenis stołowy oraz SALOS Kids. Kolejną sekcję, którą SALOS planuje otworzyć w tym roku jest piłka ręczna.

 • Nowy zakres ubezpieczenia Assistance 18 stycznia 2016

  Od stycznia RESO Europa Service Sp. z o.o. oferuje swoim klientom rozszerzone ubezpieczenie Assistance, które jest dostępne w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym. Nowy zakres ubezpieczenia ma na celu przede wszystkim zapewnić kompleksową ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych „BTA Insurance Company” SE oraz umożliwić dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej do wymagań i oczekiwań Klienta.

  Dzięki rozszerzonemu zakresowi Assistance, BTA zapewnia nowe nieszablonowe rozwiązania, jak na przykład holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, holowanie przyczepy lekkiej lub kempingowej, jeżeli była ona ciągnięta przez uszkodzony pojazd, a także czynności przygotowujące pojazd do holowania w momencie, gdy ubezpieczony samochód wskutek zaistnienia kolizji drogowej znalazł się w rowie. W takiej sytuacji BTA organizuje i pokrywa koszty usług polegających na wyciągnięciu auta z rowu, umieszczeniu go na drodze, podniesieniu oraz odholowaniu na drogę. Jest to rzadko spotykana na polskim rynku ubezpieczeniowym usługa. Jej obecność w pakiecie usług oferowanych w ramach Assistance sprawia, że produkt jest bardziej atrakcyjny i wyróżnia się na tle rynku. Wszystkie powyższe opcje znajdują się w standardowym zakresie, dostępnym w każdym wariancie.

  Ubezpieczenie Assistance jest przeznaczone dla samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usługi Assistance. Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia.

  Odpowiednikiem dotychczasowego ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży jest obecny wariant podstawowy Assistance. Został on znacznie ulepszony poprzez zwiększenie sumy ubezpieczenia do 6000 zł oraz rozszerzenie opcji holowania do 100 km do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego. W momencie wystąpienia wypadku w zakresie ubezpieczenia znajduje się również transport Kierowcy i Pasażerów, parking ubezpieczonego pojazdu do 3 dni oraz ponowne holowanie do warsztatu samochodowego w przypadku braku możliwości dokończenia holowania w dniu zdarzenia czy też usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia.

  Klientom nieco bardziej wymagającym oferujemy wariant rozszerzony Assistance, gdzie ochroną objęte są takie zdarzenia jak awaria, wypadek czy unieruchomienie wskutek niewłaściwego działania akumulatora, urządzeń przeciwkradzieżowych, pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu bądź też ich uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży. Suma ubezpieczenia wynosi 12000 zł, a w ramach ubezpieczenia Klienci mogą skorzystać z holowania pojazdu do 500 km, holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg oraz przyczepy kempingowej, transportu Kierowcy i Pasażerów, parkingu do 3 dni czy ponownego holowania do warsztatu samochodowego. Ponadto w przypadku wystąpienia wypadku i braku możliwości zakończenia naprawy w dniu zdarzenia, Klienci mogą skorzystać z pojazdu zastępczego do 5 dni.

  Zakres terytorialny dwóch pierwszych wariantów obejmuje całą Polskę.

  Dla najbardziej wymagających został przygotowany wariant maksymalny, w którym BTA obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terytorium Europy, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji. Suma ubezpieczenia wynosi 40000 zł, a oprócz zakresu z wariantu rozszerzonego Klienci mogą również liczyć na pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek uszkodzenia stacyjki lub zamka drzwi, braku możliwości zamknięcia pojazdu, utraty powietrza w oponach lub uszkodzeń ogumienia, braku lub zamarznięcia paliwa, nalania zanieczyszczonego lub niewłaściwego paliwa czy awarii świateł pojazdu lub przednich wycieraczek. Granica holowania w wariancie maksymalnym to 800 km. Zapewnia to komfort i poczucie bezpieczeństwa nawet podczas podróży za granicę, gdy w razie potrzeby samochód zostanie dostarczony do Polski lub do innego wskazanego miejsca. Klienci posiadający ubezpieczenie Assistance w wariancie maksymalnym mają możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego do 10 dni, zakwaterowania do 3 dób w hotelu trzygwiazdkowym, opcji podróży powrotnej oraz kontynuacji podróży.

  Nowy Assistance to zupełnie inna jakość w porównaniu z naszą dotychczasową ofertą. Od początku 2016 roku nasi Klienci mogą dokonać wyboru zakresu ubezpieczenia Assistance zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Każdy, nawet najbardziej wymagający Klient, znajdzie w naszej ofercie odpowiedni dla siebie Assistance – powiedział Andrzej Ruszewski, Manager produktu Auto Pakiet w RESO Europa Service.

  Ubezpieczenie Assistance w nowym wydaniu jest dostępne od początku stycznia 2016 roku. Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Assistance z dnia 22.12.2015 roku.

 • RESO sponsorem Akademii 2012 14 stycznia 2016

  RESO Europa Service Sp. z o. o. została sponsorem Stowarzyszenia „Akademia 2012” w Suwałkach. 14 stycznia 2016 roku w siedzibie suwalskiej spółki umowę parafowali Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO oraz Wojciech Kowalewski, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012”. Na mocy porozumienia RESO będzie wspierać szkółkę piłkarską przez najbliższy rok.

  Zaangażowanie RESO we wsparcie Akademii jest efektem satysfakcjonującej współpracy w dotychczasowym wymiarze. W przeszłości suwalska spółka wspierała już „Akademię 2012” przy organizacji konkretnych projektów, takich jak „Moje Małe Mistrzostwa 2015”, w których wzięło udział niemal 600 dzieci, czy „Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego”, który na początku grudnia przyciągnął do Suwałk wiele drużyn z Polski i Litwy. Z początkiem 2016 roku RESO została stałym Partnerem „Akademii”, formalizując współpracę oraz zapewniając Stowarzyszeniu regularne wsparcie finansowe przez najbliższy rok.

  Jesteśmy dumni, że możemy zostać sponsorem „Akademii 2012” w Suwałkach. W swojej działalności RESO zawsze funkcjonowała wykorzystując niestandardowe i innowacyjne rozwiązania. Takie podejście jest również widoczne w działalności Stowarzyszenia Wojciecha Kowalewskiego, które skutecznie promuje sport wśród dzieci nie tylko w Suwałkach, ale w całym regionie północno-wschodniej Polski. „Akademia 2012” zawsze prezentowała wysoki poziom szkoleniowy oraz wychowawczy, zapewniając przy tym wiele atrakcji i dobrą zabawę swoim adeptom. Taki model nam odpowiada, dlatego wspieramy „Akademię” – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  Zadowolenia z podpisania umowy nie krył Wojciech Kowalewski, Prezes Stowarzyszenia „Akademia 2012”:

  Cieszymy się niezmiernie, że poprzez pracę i pasję zaangażowaną w realizację projektów Stowarzyszenia „Akademia 2012” zdobyliśmy zaufanie tak rozpoznawalnej i prężnej firmy, jaką jest RESO Europa Service. Dotychczasowa nasza współpraca zaowocowała już wieloma udanymi projektami, które przede wszystkim mają na celu stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży w kierunku piłki nożnej, jak również szeroko pojętą edukację i wychowanie. Firma RESO Europa Service dołączając do grona sponsorów i partnerów Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” umacnia podstawy naszego działania zarówno w sferze organizacyjnej, jak i finansowej, co pozwala nam odważnie spoglądać w przyszłość i wkładać jeszcze więcej wysiłku i pracy w rozwój i realizację projektów naszego stowarzyszenia. Nie ukrywam, że z dużą satysfakcją wypowiadam słowa: RESO Europa Service gra z Akademią 2012!

  Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji „Akademia 2012” to organizacja, której celem jest m. in. działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, wychowanie i edukacja dzieci i młodzieży poprzez sport, a także propagowanie zdrowego trybu życia. Oprócz regularnych treningów, Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych. Obecnie na treningi do szkółki piłkarskiej uczęszcza niemal 260 dzieci w różnych kategoriach wiekowych.

  RESO Europa Service Sp. z o. o. to suwalska spółka, która zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, a także likwidacją szkód dla łotewskiego zakładu ubezpieczeniowego BTA Insurance Company SE, z którym współpracuje od 2009 roku pełniąc rolę Partnera Generalnego na terenie Polski.

 • Podsumowanie 2015 roku w RESO 08 stycznia 2016

  Rok 2015 przejdzie do historii jako kolejny okres zawirowań na polskim rynku ubezpieczeniowym, ale będzie się także kojarzyć z Jubileuszem 10-lecia RESO oraz kolejnymi nowymi wyzwaniami podjętymi przez suwalską spółkę. Rozbudowa sieci sprzedaży, nowe produkty, wprowadzenie i rozwój innowacyjnej formy pozyskiwania ubezpieczeń na raty, nienaganna likwidacja szkód, poprawa kanałów komunikacji czy zaangażowanie w akcje społeczne – z tym wszystkim mieliśmy do czynienia w ciągu minionych 12 miesięcy.

  W 2015 roku przedstawiciele RESO, na czele z Bronisławem Woźnialisem, zadbali o pozytywne relacje z Agentami, organizując kilka spotkań w Regionach oraz bezpośrednio odwiedzając swoich Partnerów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sieć sprzedaży RESO rozrosła się do 3458 osób, co oznacza 25-procentowy wzrost w porównaniu z 2014 rokiem. Powołano również nową komórkę wewnątrz struktur Departamentu Sprzedaży RESO – VIP Serwis, która odpowiada za obsługę Agentów VIP.

  W minionym roku RESO wzbogaciła swoją ofertę. Nowe produkty to przede wszystkim wyczekiwane Auto Casco oraz ubezpieczenia skierowane do podmiotów z branży medycznej. Wprowadzenie AC uzupełniło naszą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, czyniąc ją kompletną. Ubezpieczenie szpitali to OC Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz Biznes Pakiet, który stanowi kompleksową ochronę posiadanego majątku. Pomimo wojny cenowej trwającej na rynku ubezpieczeń, RESO dobrze poradziło sobie z przeciwnościami. Dotychczasowe analizy Departamentu Sprzedaży wskazują na wzrost w zebranym przypisie. Przy sprzedaży ubezpieczeń w systemie ratalnym RESO zanotowała 7-krotny wzrost na przestrzeni 12 miesięcy.

  W 2015 roku RESO Europa Service rozpoczęła budowę sieci wypożyczalni samochodów oraz warsztatów naprawczych, w celu zapewnienia klientom możliwości skorzystania z usług najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkód zgłoszonych z OC sprawcy. Opublikowany w listopadzie raport Rzecznika Finansowego potwierdził, że BTA oraz RESO mają bardzo wysoką jakość obsługi likwidowanych szkód. Posiadając ok. 0,9% udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, na działalność BTA wpłynęło jedynie 8 skarg, co stanowi 0,095% ogólnej liczby skarg z zakresu działu II.

  Podczas ostatnich 12 miesięcy RESO ulepszyła kanały komunikacji. Przeprowadzono gruntowną modernizację centrali telefonicznej, uruchamiając przy tym dodatkowy numer telefonu komórkowego. W celu ułatwienia kontaktu Klientom z konsultantami RESO, na stronie internetowej pojawiły się również elektroniczne formularze zgłoszenia szkody oraz reklamacji.

  RESO uczestniczyła również w wielu akcjach społecznych. Byliśmy zaangażowani w zorganizowany przez Stowarzyszenie „Akademia2012”projekt „Moje Małe Mistrzostwa 2015”, który odbywał się w sześciu miastach: Sejnach, Augustowie, Gołdapi, Olecku, Ełku oraz w Suwałkach. Podczas 6 dni meczowych w turnieju wzięło udział łącznie niemal 600 dzieci. Wspieraliśmy również ogólnopolskie zawody w wakeboardingu – RESO WAKE CUP, które odbyły się w lipcu w Szczecinie, oraz V Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego. W 2015 roku RESO została Sponsorem Generalnym suwalskich amatorskich rozgrywek w piłce nożnej halowej, które od sezonu 2015/2016 przyjęły nazwę RESO Suwałki Football League.

  Rok 2015 zostanie również zapamiętany w związku z wyróżnieniami, które otrzymała RESO oraz Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu.

  Na początku października Bronisław Woźnialis został wyróżniony przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera RP oraz Ministra Gospodarki, odznaczeniem Srebrnego Krzyża Zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród uhonorowanych osób znalazło się 10 osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Suwałk i okolic. Zaś pod koniec listopada RESO została nagrodzona podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2015” dwoma wyróżnieniami: I Nagrodą w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Usługi Ubezpieczeniowe oraz Nagrodą Specjalną w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Firma. Nominację w tej kategorii otrzymały firmy, które działają na polskim rynku przynajmniej od 10 lat.

 • Wesołych Świąt oraz szczęśliwego nowego roku! 23 grudnia 2015

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień nowego roku był pełen szczęścia i nadziei.

  Zarząd oraz Pracownicy RESO Europa Service

 • Uwaga na drodze w okresie świątecznym 21 grudnia 2015

  Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji, podczas okresu świątecznego jesteśmy bardziej narażeni na nieprzewidziane sytuacje drogowe. W tym czasie mamy do czynienia z dużym natężeniem ruchu, a także często ze słabszymi warunkami pogodowymi i pijanymi kierowcami, co w konsekwencji powoduje większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji. Podpowiadamy, jak można zabezpieczyć się przed ewentualnym niebezpieczeństwem lub zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.

  W 2014 roku podczas trzech świątecznych dni doszło do 229 wypadków, w których zginęło 30 osób, a 301 zostało rannych. Wypadków było o połowę więcej niż w 2013 roku – wynika z policyjnych statystyk.


  Policyjne statystyki drogowe w święta Bożego Narodzenia (24-26 grudnia)
  Rok Wypadki Zabici Ranni Nietrzeźwi kierowcy
  2010 125 10 176 589
  2011 204 31 194 671
  2012 153 17 191 455
  2013 154 17 174 567
  2014 229 30 301 584

  Dane: Policja

  Jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo?

  Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozsądek za kierownicą, odpowiedzialna i uważna jazda czy zimowe opony mogą nie wystarczyć, by spokojnie pokonać trasę w okresie świątecznym. Aby zabezpieczyć siebie oraz swoich pasażerów warto zadbać o dodatkowy pakiet ubezpieczeń.

  W pierwszej kolejności należy zadbać o obowiązkowe OC komunikacyjne. Jak niedawno informowaliśmy, od 1 stycznia 2016 roku wzrosną kary za brak OC. Właściciel samochodu osobowego nieposiadający tego ubezpieczenia powyżej 14 dni zapłaci 3700 zł kary. To jednak może okazać się mniejszym wydatkiem, niż ewentualny zwrot odszkodowania, który będzie konieczny, jeśli spowodujemy wypadek nie posiadając OC.

  Ubezpieczenie OC chroni tylko osoby poszkodowane z naszej winy. Chcąc zapewnić również sobie odpowiednie ubezpieczenie możemy skorzystać z takich produktów jak Auto Casco, Assistance czy NNW.

  Ubezpieczeniem Auto Casco objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia. Odszkodowanie z tego produktu przysługuje właścicielowi pojazdu, który doznał szkody. W przypadku wypadku z naszej winy to właśnie dzięki Auto Casco naprawimy nasz pojazd nie ponosząc przy tym kosztów.

  Assistance to pomoc podczas podróży. W jego zakres wchodzi organizacja i pokrycie kosztów holowania i parkowania ubezpieczonego pojazdu na terytorium Polski, koniecznych z powodu jego uszkodzenia. Produkt ten zapewnia całodobową pomoc w przypadku kolizji lub awarii naszego samochodu na terenie całego kraju.

  Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów zapewnia wypłatę odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Produkt ten obejmuje świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu albo w razie śmierci ubezpieczonego. Dzięki NNW możemy liczyć między innymi na zwrot kosztów leczenia, jeśli będzie ono konieczne.

  Kolejnym produktem ubezpieczeniowym, o którym warto pamiętać nabywając polisę, jest Auto Szyby, dzięki któremu możemy liczyć na zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyb w naszym pojeździe, gdy zostaną one uszkodzone.

  Poszczególne produkty możemy kupić osobno, jednak najbardziej opłacalne będzie wykupienie kompleksowego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych. Posiadając szeroki zakres ubezpieczenia z pewnością nasze święta będą spokojniejsze i bezpieczniejsze.

 • Dobry wynik BTA w Raporcie Rzecznika Finansowego 04 grudnia 2015

  Kilka dni temu Rzecznik Finansowy opublikował raport pt. „Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie 01.01.2015 r. – 10.10.2015 r.”. Na tle innych zakładów ubezpieczeniowych „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce prezentuje się okazale. Za nieprawidłowości w działalności naszego Partnera wpłynęło jedynie 8 skarg, co stanowi 0,095% ogólnej liczby skarg.

  W okresie od 01.01.2015 r. do 10.10.2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 11612 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych. Tradycyjnie najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 5370 skarg, co stanowiło 46,2% ogółu spraw. Wśród nich najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – 4419 skarg (38,1%). 688 spraw (5,9%) dotyczyło skarg w zakresie autocasco, 89 skarg (0,8%) wiązało się z roszczeniami regresowymi zakładów ubezpieczeniowych. Część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 29 skarg (0,2%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (47 skarg, tj. 0,4% ogółu).

  Ogółem w dziale II odnotowano 8387 skarg odnoszących się do nieprawidłowości, co stanowiło 72,2% wszystkich spraw. Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce wpłynęło 7245 skarg, a 885 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.

  Jak w Raporcie Rzecznika Finansowego prezentuje się BTA?

  BTA prezentuje się okazale – posiada ok. 0,9% udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, a na jej działalność wpłynęło jedynie 8 skarg, co stanowi 0,095% ogólnej liczby skarg z zakresu działu II.

  Raport potwierdza bardzo wysoką jakość obsługi likwidowanych szkód przez RESO Europa Service Sp. z o. o. Cieszę się, że włożona praca nad doskonaleniem jakości naszych działań jest widoczna na rynku. Jednak na tym nie poprzestajemy. Dążymy do tego, aby jeszcze bardziej poprawić jakość naszych usług. Dlatego jednym z wytyczonych celów na przyszły 2016 rok, jest dążenie do sukcesywnego zmniejszania ilości skarg zgłaszanych przez naszych Klientów – powiedziała Anna Szukiłowicz, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód RESO Europa Service Sp. z o. o.

  11 października 2015 roku urząd Rzecznika Ubezpieczonych został przekształcony w urząd Rzecznika Finansowego. Niezakończone dotychczas postępowania Rzecznika Ubezpieczonych będą kontynuowane przez Rzecznika Finansowego.

 • V Mikołajkowy Turniej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego 04 grudnia 2015

  Najbliższy weekend będzie prawdziwą frajdą dla sympatyków piłki nożnej w Suwałkach. 4 grudnia startuje RESO Suwałki Football League, natomiast 5 i 6 grudnia odbędzie się V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojciecha Kowalewskiego. RESO Europa Service jest sponsorem obu sportowych wydarzeń.

  Turniej organizowany przez Stowarzyszenie „Akademia2012” w Suwałkach, którego Prezesem jest wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej Wojciech Kowalewski. W zawodach wezmą udział drużyny piłkarskie rocznika 2007 takich klubów jak: Lechia Gdańsk, Varsovia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Tauras Kowno, BAP Wilno, AP Czereś Sport Olsztyn, Akademia 2012 oraz AP Wigry Suwałki.

  Patronat honorowy zawodom udzielili między innymi Minister Sportu i Turystyki, Prezydent Miasta Suwałk oraz Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

  Gościem specjalnym na Turnieju będzie Marcin Dorna – trener Reprezentacji Polski U-21.

  RESO Europa Service została sponsorem Turnieju.

  Serdecznie zapraszamy na rozgrywki, które odbędą się w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2 oraz w hali I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach przy ul. Pl. Mickiewicza 3. Zawody rozpoczną się w sobotę, 5 grudnia br., o godz. 9:00.

 • Wyższe kary za brak OC 03 grudnia 2015

  Od 1 stycznia 2016 roku wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wiąże się to z podniesienie płacy minimalnej w kraju.

  Kary za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych są ustalane na podstawie minimalnej pensji w kraju. Podstawowa kara dla właściciela auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, a dla ciężarówek – trzykrotność.

  Od początku 2016 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 1850 zł brutto, zatem w przypadku, gdy właściciel pojazdu spóźni się do 3 dni z opłaceniem składki za OC – wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ukarze go w wysokości 740 zł (obecnie jest to 700 zł). Gdy spóźnienie wyniesie 3-14 dni – kara będzie opiewać na 1850 zł (obecnie 1750 zł), zaś w sytuacji, gdy właściciel spóźni się więcej niż dwa tygodnie – kara zwiększy się do 3700 zł (obecnie 3500 zł).

  W przypadku właścicieli ciężarówek kary za brak ubezpieczenia OC wynosić będą odpowiednio: 1100 zł (obecnie 1050 zł), 2780 zł (obecnie 2630 zł) oraz 5550 zł (obecnie 5250 zł).

  W przypadku pozostałych pojazdów (np. motorów) od przyszłego roku za brak ubezpieczenia OC do trzech dni kara wyniesie 120 zł (bez zmian), od 3 do 14 dni 310 zł (obecnie 290 zł), powyżej dwóch tygodni 620 zł (obecnie 580 zł).

  Jak zatem widać, warto zadbać o terminowy zakup polisy ubezpieczenia OC. Z ofertą RESO, dotyczącą ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, można zapoznać się tutaj.

 • Startuje RESO Suwałki Football League 02 grudnia 2015

  W najbliższy piątek, 4 grudnia 2015 roku, odbędzie się inauguracja Suwałki Football League – amatorskich rozgrywek w piłce nożnej halowej, w których weźmie udział 14 drużyn. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. RESO Europa Service została Sponsorem Generalnym zawodów, które od sezonu 2015/2016 będą się nazywać RESO Suwałki Football League.

  Nadchodząca trzecia edycja rozgrywek niesie ze sobą kilka ważnych zmian. Najistotniejszą jest zaangażowanie się RESO, która została Sponsorem Generalnym zawodów. Stąd też liga przyjęła nazwę RESO Suwałki Football League. Kolejną zmianą jest miejsce rozgrywania spotkań. Od teraz wszystkie meczę odbędą się w największej sali sportowej w Suwałkach – hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.

  Mecze rozgrywane będą w piątkowe wieczory – z wyjątkiem dwóch kolejek, które toczyć się będą w sobotę. Rozgrywki będą prowadzone w systemie ligowym, tj. „każdy z każdym” bez rundy rewanżowej. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma nagrodę główną o wartości 2000 zł, okazały puchar oraz tytuł Mistrza RESO Suwałki Football League.

  – Przed nami 13 ekscytujących kolejek piłkarskich. Poprzednie edycje pokazały, że pomimo, iż są to rozgrywki amatorskie, drużyny prezentują bardzo wysoki poziom. Wspieramy to przedsięwzięcie suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ doceniamy jego wkład w sport amatorski w Suwałkach – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  27 listopada br. odbyło się spotkanie organizacyjne w Sali konferencyjnej suwalskiego Aquaparku, gdzie dokonano losowania par w poszczególnych kolejkach.

  Poniżej zestawienie par 1 kolejki RESO Suwałki Football League:

  1. 19:30 ALP MATRIX – UKS RUTKA-TARTAK SUWALKING
  2. 20:00 AUTOLAND – BIO-PROFIL SPA
  3. 20:30 PEC SP. Z O.O. – EURO OKNO
  4. 21:00 AUTO-WIGRY – EUROMASTER
  5. 21:30 COMMERCE – AGRODEALER
  6. 22:00 AZS PWSZ SUWAŁKI – SALAG
  7. 22:30 AR-TIR – RODZICE AP WIGRY SUWAŁKI

 • Zmiana godzin pracy Departamentu Rozliczeń RESO 01 grudnia 2015

  Od 1 grudnia 2015 roku nastąpi zmiana godzin pracy Departamentu Rozliczeń RESO Europa Service Sp. z o. o. Od wtorku Departament będzie pracować w godzinach 8:00-16:00.

  Dotychczas pracownicy Departamentu Rozliczeń RESO wykonywali swoje obowiązki w trybie zmianowym: od 6:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00. Od 1 grudnia cały Departament będzie pracował w stałych godzinach od 8:00 do 16:00.

  Zmiana wynika z chęci zapewnienia bardziej komfortowych warunków pracy dla Pracowników Departamentu Rozliczeń RESO i była możliwa dzięki polepszeniu warunków infrastrukturalnych w siedzibie RESO.

 • RESO nagrodzona podczas Gali „Polska Przedsiębiorczość” 30 listopada 2015

  RESO Europa Service została nagrodzona podczas Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość 2015”, która odbyła się 28 listopada 2015 roku w Warszawie. Suwalska spółka otrzymała dwie nagrody. Wyróżnienia odebrał Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO.

  Podczas ostatniej soboty, w jednym z warszawskich hoteli, odbyła się uroczysta Gala „Polska Przedsiębiorczość 2015”, podczas której wyróżniono najlepsze firmy z poszczególnych branż. Wśród laureatów znalazła się również RESO Europa Service, która otrzymała nagrody w dwóch kategoriach.

  Pierwszym wyróżnieniem była I Nagroda w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Usługi Ubezpieczeniowe. Tytuł „Firmy Roku 2015” przyznano decyzją Rady Programowej i Kapituły Plebiscytu.

  Drugim wyróżnieniem okazała się Nagroda Specjalna w plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Firma. Nominację w tej kategorii otrzymały firmy, które działają na polskim rynku przynajmniej od 10 lat.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni z obu wyróżnień. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby rozwijać spółkę i odnosić sukcesy. Takie nagrody to potwierdzenie tego, że efekty naszej pracy są dostrzegane i doceniane – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

  Organizatorami plebiscytów byli Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług. Konkursy zostały zrealizowane w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość. Nad wydarzeniem Patronat Honorowy objęły m. in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Sprzedaż ubezpieczeń na raty coraz popularniejsza 23 listopada 2015

  Podczas Jubileuszu 10-lecia RESO Cezary Świerszcz, Prezes Zarządu BACCA przypomniał, że urodziny naszej firmy nie były jedyną rocznicą, którą obchodziliśmy w październiku 2015 roku. Rok temu RESO, BTA oraz BACCA rozpoczęły współpracę, której efektem jest innowacyjny sposób zakupu ubezpieczeń. Po dwunastu miesiącach nadszedł czas, aby dokonać podsumowania dotychczasowej kooperacji trzech partnerów.

  Wspólna oferta RESO, BTA i BACCA dotyczy płatności ratalnych przy nabyciu ubezpieczeń komunikacyjnych BTA. Wszystkie płatności obsługuje BACCA – lider rynku finansowania ubezpieczeń w Polsce. Uruchomienie ratalnej sprzedaży jest możliwe po jednym kliknięciu w kalkulatorze sprzedaży online w Panelu Agenta. System automatycznie przygotowuje polisę oraz odpowiednią dokumentację. Korzystając z oferty ubezpieczeń na raty Klienci nie muszą wpłacać składki przy zawieraniu polisy. Harmonogram spłat określa termin płatności pierwszej raty dopiero po 20 dniach od dnia zawarcia polisy, natomiast polecenie przelewu powoduje, że Klienci nie muszą martwić się o dokonywanie wpłat – te są uiszczane automatycznie z konta bankowego. W dowolnym czasie można również przerwać polecenie zapłaty i bezpośrednio wpłacać kolejne raty na rachunek bankowy BACCA.

  Możliwość zakupu produktów ubezpieczeniowych na raty jest świetną opcją zwłaszcza dla osób, dla których jednorazowa zapłata wysokiej składki za polisę mogłaby nadszarpnąć domowy budżet.

  W ciągu roku przypis polis sprzedanych w systemie ratalnym BACCA powiększył się ponad siedmiokrotnie. W październiku 2014 roku wyniósł on 31.267,96 zł, zaś rok później 221.457,93 zł. W szczytowym momencie osiągnął wartość ponad ćwierć miliona złotych (lipiec 2015 roku). Liczba sprzedanych polis wzrosła z 48 w październiku 2014 roku do 331 polis w październiku 2015 roku. Przybyło również Agentów, którzy proponują tę dogodną formę płatności swoim Klientom.

  Cieszymy się, że pomimo trudnych początków, udało nam się wzbudzić zainteresowanie sprzedażą ratalną BACCA sporą liczbę naszych Klientów i Sprzedawców. Agenci, których przekonaliśmy do projektu „ubezpieczeń na 11 rat”, coraz aktywniej oferują produkty ubezpieczeniowe BTA w płatności ratalnej. Jednocześnie swoim optymizmem „zarażają” kolejnych Sprzedawców. Między innymi dlatego cały czas wdrażamy nowe produkty do oferty – ostatnio dołączyliśmy Auto Casco. Korzystanie z opcji płatności w systemie ratalnym BACCA umożliwiamy wszystkim, którzy chcą efektywnie planować swoje wydatki i nie nadwyrężać rodzinnego portfela. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy rozwijać tę formę sprzedaży produktów ubezpieczeniowych tak dynamicznie, jak miało to miejsce przez ostatnich 12 miesięcy – powiedziała Inga Powichrowska, p. o. Dyrektora Departamentu Sprzedaży RESO Europa Service.

  RESO rozpoczęła kampanię informacyjną dotyczącą współpracy z BACCA w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych BTA. Na początku października br. do Kierowników Sprzedaży Regionów trafiły nowe plakaty informujące o partnerstwie RESO, BTA oraz BACCA, które docelowo mają pojawić się u naszych Agentów na terenie całej Polski. Ponadto do każdego agenta trafi również instrukcja sprzedaży polisy Auto Pakiet w systemie ratalnym BACCA, której prace są na ukończeniu.