RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC ppm w górę 28 stycznia 2021 10:16

Co roku, przy wzroście minimalnego wynagrodzenia krajowego, wzrasta równolegle wysokość kar za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Od 1 stycznia 2021 r. opłaty są wyższe o ponad 7%. Aby uniknąć ich płacenia, należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących obowiązkowości polisy odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, co reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Pojazd, który jest zarejestrowany, powinien posiadać aktualną polisę OC.

Wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm jest ustalana proporcjonalnie do minimalnego wynagrodzenia krajowego, które regularnie wzrasta wraz z rozpoczęciem nowego roku. Nie inaczej jest tym razem. Od 2021 r. minimalna płaca wynosi 2800 zł brutto, czyli 200 zł brutto więcej niż w roku ubiegłym.

Wysokość kar

Wysokość kary za brak aktualnej polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowi równowartość:

- samochody osobowe – dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (5600 zł w 2021 r.),

- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (8400 zł w 2021 r.),

- pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę (940 zł w 2021 r.).

Wysokość kary jest dodatkowo uzależniona od okresu pozostawania danego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku, gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest niższa: jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi – 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki. W przypadku, gdy okres przerwy przekracza 14 dni, wówczas posiadacz musi liczyć się z zapłatą opłaty w wysokości 100%.

Konsekwencje braku polisy

Kary za brak polisy OC ppm to jedno, ale na dużo większe konsekwencje finansowe możemy narazić się w sytuacji, gdy wyrządzimy szkodę. Nawet małe zdarzenie drogowe może spowodować stratę kilku czy kilkunastu tysięcy złotych, nie mówiąc o poważnym wypadku, podczas którego dochodzi także do poważnych szkód osobowych.

- Wzrost wysokości kar za brak aktualnej polisy OC ppm to odpowiedni moment do tego, aby przypomnieć wszystkim, że warto zadbać o ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. Należy być uważnym i wyczulonym na to, że nasza polisa OC nie zawsze wznawia się automatycznie – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o.

Najczęstszą przyczyną braku polisy OC ppm jest błędne przeświadczenie posiadaczy, że po nabyciu auta dotychczasowa polisa przedłuży się automatycznie. W rzeczywistości po zmianie właściciela polisa wygasa wraz z końcem okresu umowy ubezpieczeniowej. Podobnie jest w przypadku, gdy składka za ubezpieczenie OC nie została w pełni opłacona.

W powyższych sytuacjach konieczne jest zawarcie nowej polisy OC ppm, najpóźniej w ostatnim dniu trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Gdzie sprawdzić ważność polisy OC ppm?

Na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ufg.pl jest możliwość zweryfikowania czy nasza polisa OC ppm jest aktualna. Wystarczy w odpowiednim miejscu wpisać numer rejestracyjny lub VIN pojazdu.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia OC ppm znajduje się tutaj.