RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczenie firmy - dlaczego warto wybrać Biznes Pakiet? 16 marca 2021 15:46

Na rynku jest duża dostępność ofert ubezpieczenia majątku dla przedsiębiorstw, szczególnie dla tych z segmentu MSP (małych i średnich). Przy tak dużej dostępności trudno wybrać tę najlepszą ofertę, która spełniać będzie wymogi naszego klienta. Co jest ważne przy wyborze takiej oferty?

 

Ubezpieczenie firmy w RESO - jak to zrobić?

Przystępując do zawarcia ubezpieczenia przedsiębiorstwa będziemy potrzebowali kilka podstawowych informacji. Przede wszystkim niezbędna jest informacja o faktycznie wykonywanym rodzaju działalności opartym o właściwy numer PKD, który należy wpisać do kalkulatora. Numer PKD będzie determinował możliwość ubezpieczenia firmy. Dlatego ważne jest, byśmy wpisali faktyczną działalność, a nie działalność wynikającą z dokumentów. Można też wybrać określony rodzaj działalności bez konieczności ubezpieczania wszystkich wymienionych. Potrzebny będzie też numer REGON a także ogólna wartość mienia i rocznych obrotów przedsiębiorstwa. Musimy też wiedzieć jakich ubezpieczeń oczekuje Klient i co chce ubezpieczyć. Ważną informacją jest też historia szkodowa klienta z ostatnich 3 lat.

Jakie ubezpieczenia znajdziemy w Biznes Pakiet?

Wybór rodzajów ubezpieczeń jest szeroki. Mamy w pakiecie ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju, ubezpieczenie firmy od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie elektroniki, OC firmy, NNW i ubezpieczenie mienia w transporcie. Dodatkowo pakiet zawiera cały szereg klauzul dodatkowych zarówno do ubezpieczenia OC firmy jak i do ubezpieczenia mienia. Klauzule dodatkowe pozwalają na dopasowanie ochrony do wymogów i potrzeb klienta. 

Czym wyróżnia się Biznes Pakiet?

Wybierając ubezpieczenie w RESO Klient otrzyma szeroką ochronę zakresową. Przy opcji od wszystkich ryzyk ubezpieczenie firmy obejmuje już w pakiecie podstawowym wszelkie zdarzenia losowe oraz zdarzenia typu kradzież z włamaniem, rozbicie szyb i przedmiotów szklanych, dewastację z graffiti, a nawet kradzież zwykłą. Tak szeroki zakres w ofertach konkurencyjnych trzeba najczęściej budować rozszerzeniami dodatkowymi.

Ubezpieczenie OC firmy obejmuje już zakresem podstawowym także działalność budowlaną z odpowiedzialnością między innymi za szkody wyrządzone koparką, młotami pneumatycznymi oraz przez podwykonawców. Zakłady kosmetyczne, czy fryzjerskie też znajdą tu ochronę właściwą dla swojej działalności, łącznie z ryzykiem przeniesienia chorób zakaźnych.

Ważnym elementem każdej oferty są dodatki i rozwiązania ponadstandardowe. Takie elementy jak np.  odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek winy umyślnej pracowników, czy zniesienie zasady proporcji w określonych warunkach w ubezpieczeniu mienia lub koszty poszukiwania przyczyny szkody są już wpisane do każdej wystawionej polisy.

Równie ważne są elementy oceny ryzyka jak palność obiektów, czy informacja o rozdziale majątku na lokalizacje. W RESO można zrobić ubezpieczenie budynków wykonanych z płyty warstwowej bez oczekiwania na zgody, a także nie ma konieczności podziału saum ubezpieczenia na różne miejsca ubezpieczenia. Do tego wszystkiego dołóżmy jeszcze konkurencyjną cenę za ubezpieczenie Biznes Pakiet i otrzymamy polisę zadowalającą najbardziej wymagającego Klienta.