RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Przerejestrowanie samochodu – o czym pamiętać? 15 października 2020 11:18

Zakup auta wiąże się z koniecznością uregulowania kilku formalności. Aby stać się oficjalnie właścicielem pojazdu, musimy go przerejestrować na siebie. Należy również pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia OC ppm. Ważne, aby wykonać wszystko w odpowiednim terminie, dzięki czemu unikniemy kar.

Kiedy powiadomić o zakupie lub zbyciu pojazdu?

Właścicielem pojazdu zostajemy na podstawie umowy kupna sprzedaży, faktury VAT lub poprzez umowę darowizny. Wówczas powinniśmy udać się do urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i powiadomić o tym na piśmie starostę, a w przypadku miast na prawach powiatu – prezydenta miasta. Odpowiednią komórką organizacyjną urzędu jest wydział komunikacji.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami termin na spełnienie obowiązku rejestracji samochodu używanego lub zgłoszenia jego sprzedaży wynosił 30 dni, jednak w związku z epidemią koronawirusa został wydłużony do 180 dni. Po przekroczeniu tego czasu możemy spodziewać się kary w wysokości od 200 do 1000 zł. Warto więc załatwić wszelkie formalności bez zwlekania. Odpowiednie wnioski znajdziemy w wydziale komunikacji lub na stronie internetowej urzędu.  

Jak wygląda proces rejestracji auta?

Chcąc zarejestrować pojazd musimy mieć przy sobie kilka niezbędnych dokumentów, takich jak dowód osobisty, dokument, na podstawie którego pozyskaliśmy auto (umowa lub faktura), dowód rejestracyjny i potwierdzenie ważnych badań technicznych auta, aktualne ubezpieczenie OC ppm, tablice rejestracyjne czy potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie auta.

Wniosek o przerejestrowanie pojazdu znajdziemy na stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio w samej placówce. Aby go wypełnić, musimy podać dane właściciela lub właścicieli auta: imię, nazwisko, numer pesel oraz adres zamieszkania. Ponadto we wniosku należy zawrzeć dane samego pojazdu, m. in. rodzaj auta, marka, model, typ, kolor czy numer VIN.

Ile wynoszą opłaty za rejestrację pojazdu?

Jeżeli zakupione przez nas auto pochodzi z Polski, wówczas opłata za przerejestrowanie wyniesie około 200 zł. Kwota ta zawiera opłaty m. in. za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znak legalizacyjny czy nalepkę kontrolną. Nabywca pojazdu na podstawie umowy kupna sprzedaży zobowiązany jest także do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości auta. Z opłaty tej jest jednak zwolniony przy zakupie auta na fakturę, ponieważ wówczas w cenę wliczony jest podatek VAT, który wynosi 23%.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie zapłacimy także za pojazd kupiony za granicą. Wówczas musimy opłacić podatek akcyzowy, który wynosi 3,1% wartości pojazdu, jeśli jego silnik ma pojemność do 2,0 l lub 18,6% wartości pojazdu, gdy auto ma silnik o pojemności powyżej 2,0 l. Dodatkowym kosztem w tym przypadku będzie również przetłumaczenie dokumentów.

Co z polisą OC ppm?

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, a jego brak usankcjonowany jest wysokimi karami (czytaj więcej tutaj). Polisa zakupiona przez zbywcę przechodzi na nowego właściciela wraz z autem. Po dokonaniu transakcji obie strony (sprzedający i kupujący) powinny poinformować o tym fakcie zakład ubezpieczeń. Ustawowo zbywca ma taki obowiązek, natomiast nabywca może złożyć wniosek o rekalkulację składki. Wówczas ubezpieczyciel przelicza składkę za polisę uwzględniając posiadane przez nowego właściciela zniżki.

Nowy właściciel musi pamiętać także o tym, że przejęte ubezpieczenie OC ppm jest ważne tylko do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, a sama polis nie przedłuży się automatycznie. W takiej sytuacji powinien udać się do agenta i zawrzeć nowe ubezpieczenie.

Podsumowanie

Po zakupie samochodu musisz dopełnić kilku formalności. Pamiętaj, że:

- Właścicielem pojazdu zostaniesz na podstawie umowy kupna sprzedaży, faktury VAT lub poprzez umowę darowizny.

- W celu rejestracji pojazdu udaj się do wydziału komunikacji Starostwa.

- Na przerejestrowanie auta masz 30 dni – obecnie czas został wydłużony do 180 dni ze względu na pandemię. Po przekroczeniu tego terminu możesz otrzymać karę.

- Opłata za przerejestrowanie auta pochodzącego z Polski wyniesie ok. 200 zł.

- Zapłacisz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości pojazdu, jeśli kupiłeś auto na podstawie umowy kupna sprzedaży.

- Kupując auto z zagranicy zapłacisz podatek akcyzowany w wysokości 3,1% lub 18,6%.

- Polisa OC ppm przechodzi na nowego właściciela pojazdu. Musisz jednak zgłosić do zakładu ubezpieczeń fakt nabycia auta. Sprzedający także ma obowiązek poinformowania urzędu o zbyciu pojazdu. 

- Polisa OC ppm przejęta od poprzedniego właściciela auta nie przedłuży się automatycznie – udaj się do agenta i kup nowe ubezpieczenie. W przeciwnym wypadku zostaniesz ukarany wysokimi karami i nie będziesz miał ważnej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zdarzenia.