RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zgłoś reklamację

Zgłaszający reklamację
Imię
Nazwisko
Telefon
Zachowaj format 9 cyfr bez spacji i myślników. Dla telefonów stacjonarnych podaj dwucyfrowy numer kierunkowy.
E-mail
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Kraj
Czy zgłaszający jest ubezpieczonym?
Obszar, którego dotyczy reklamacja

Oczekiwana forma odpowiedzi

Opis reklamacji
Załączniki
Jednorazowo możesz dołączyć wiele plików
Oświadczenie zgłaszającego reklamacje
Oświadczam, że powyższe informacje zostały przeze mnie udzielone zgodnie z prawdą i według najlepszej wiedzy.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa w celu obsługi reklamacji wynikające z zawartego stosunku ubezpieczenia w każdy sposób niezbędny dla realizacji tego celu.*
Przyjmuję do wiadomości fakt, że Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa jest administratorem moich danych osobowych oraz przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych będących w posiadaniu Balcia Insurance SE i prawo ich poprawiania oraz fakt, że przetwarzanie danych w celach innych niezwiązane z ubezpieczeniem wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.*
Podsumowanie