RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty określonej w umowie sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wykonuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta.

Dla kogo:

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Warianty gwarancji:

Gwarancje mogą być udzielane na bazie umowy generalnej (na podstawie której wydawane są indywidualne gwarancje, tj. zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad lub usterek), a także na bazie umowy pojedynczej (w tym przypadku gwarancje są wydawane jednostkowo).

Okres obowiązywania gwarancji:

  • 120 dni dla gwarancji zapłaty wadium,
  • 24 miesiące dla gwarancji należytego wykonania kontraktu,
  • 61 miesięcy dla gwarancji usunięcia wad lub usterek.

Dane kontaktowe:

Tel.: (+48) 87 565 4444

Dokumenty:

Wniosek o zawarcie umowy generalnej

Wniosek o udzielenie gwarancji z umowy generalnej  NWK i UWLU

Wniosek o udzielenie gwarancji z umowy generalnej wadium 

Wniosek o udzielenie pojedynczej gwarancji

Wniosek – Deklaracja majątkowa