RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

BTA Baltic Insurance Company AAS

BTA Baltic Insurance Company AAS powstała w 2014 r. w wyniku reorganizacji BTA Insurance Company SE, dzieląc spółkę według geograficznych granic biznesu: państwa bałtyckich (Łotwa, Litwa i Estonia) i reszty Europy.

W dniu 10 czerwca 2015 r. BMS Baltic Insurance Company AAS uzyskała licencje na świadczenie wszystkich rodzajów usług ubezpieczeniowych innych niż ubezpieczenia na życie.

W dniu 24 sierpnia 2016 r. Vienna Insurance Group (VIG) stał się największym akcjonariuszem spółki, uzyskując 90% udziałów. 10% akcji spółki należy do Balcia Insurance SE (do 01.11.2016 r. funkcjonującej jako BTA Insurance Company SE).

W sierpniu 2017 r. BTA Baltic Insurance Company AAS przejęła InterRisk Vienna Insurance Group (dawniej Baltikums Vienna Insurance Group).

Pierwotnie RESO Europa Service rozpoczęła współpracę ze spółką Baltikums. Obecnie współpraca funkcjonuje na linii RESO-BTA Baltic.