RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

AAS Baltikums została założona w 1998 roku i jest jedną z pierwszych łotewskich firm ubezpieczeniowych. Obecnie portfel zakładowy Spółki dzieli się pomiędzy osoby fizyczne i prawne. Jej głównym akcjonariuszem jest AS „Baltikums Bank”.

Firma oferuje swoim klientom zintegrowane usługi w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie. Spółka posiada 18 licencji na świadczenie usług ubezpieczeniowych, obejmujących wszystkie produkty ubezpieczeniowe inne niż na życie na rynku łotewskim.

AAS Baltikums zatrudnia 255 pracowników, 413 agentów ubezpieczeniowych, w tym 78 pracowników z 10 letnim doświadczeniem w tej firmie. 60 centrów obsługi klientów zlokalizowanych jest w 38 łotewskich miastach, natomiast 2 centra znajdują się poza obszarem Łotwy.

Współpracę z AAS Baltikums, w zakresie likwidacji szkód RESO Europa Service podjęła w 2013 roku.

Więcej informacji o AAS Baltikums można uzyskać na stronie Baltikums.